Skip to main content
Loading...

FAKTA om Woodsafe PRO™ PLYWOOD

Woodsafe PRO™ PLY är brandskydd ALLT-I-ETT som interiör beklädnad i en mängd variationer av släta skivor, perforeringsmönster samt mantlade ribbor för akustik.

Woodsafe PRO™ PLY finns även att tillgå i Kerto-Q och Kerto-S på begäran.

Woodsafe PRO™ PLY tillverkas även för applikationer inom offshoreindustri (IMO) och transportsektorn såsom tåg, lastbil, buss, flyg m.m.

Woodsafe PRO™ PLY finns att tillgå i flertalet varianter av plywood som björk, furu, gran, poppel m.fl. och tillverkas i enlighet med Europakommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011 och är prestandadeklarerad samt CE-certifierad enligt EN13986:2004+A1:2015.

Woodsafe PRO™ PLY levereras enbart från premiumpartners då träbaserade skivor alltid måste kalibreras efter impregnering.

Woodsafe PRO™ PLY är en metod att brandsäkra träbaserade skivor för användning i interiör och exteriör applikation. Att brandsäkra träpanelen sker industriellt via en process med vakuumtryckimpregnering med tillhörande fixering av brandskyddsmedlet i träets cellstruktur i en KDAT-process. Tillverkning sker enligt vår ISO 9001:2015-manual och avtal om fortlöpande tillverkningskontroll utförd av RISE (f.d. SP).

Att använda brandsäkert trä för användning i interiör miljö ställer krav på luftkvalitet och emissioner (VOC). Woodsafe PRO™ innehåller inga lösningsmedel och innehar godkännande enligt typgodkännandebevis för Boverkets byggregler (BBR) 2:2, 5:231, 5:551, -punkt 2, 3, 4 och 6:21 (Dok.referens.TG 0263-08).

Woodsafe PRO™ har beständiga brandegenskaper enligt SS-EN 16755DRF DRF1, DRF2 samt EXT och kan användas i samtliga applikationer med relevanta krav för B-s1,d0. K210/B-s1,d0. K110/B-s,d0 m.fl.

Table of Content

Frågor och svar

Generell information för alla träslag och träprodukter

I vår impregneringsprocess blöts träet och träprodukten i sin helhet, och beroende på produkt trycks 10-30 viktprocent brandskyddsmedel in i cellstrukturen för att sedan torkas tillbaks till en korrekt fuktkvot.

Kombinationen fukt och torkning gör att en från början färdighyvlad, sågad eller processad träprodukt kan bli krokigare och skevare jämfört med obehandlat trä. I brandimpregneringsprocessen blöts träet upp med vatten blandat med brandimpregneringsmedel för att sedan torkas.

Impregneringsprocessen innebär också att dimensionsförändringar beroende på träslag och plywood kan förekomma, även inom ramen för samma kvalitetssortering, vilket kan resultera i att trämaterialets dimension förändras olika.

Dimensionsförändring kan avvika från hyvlingstolerans och plywoodtolerans vilket anses vara ok eftersom impregneringsprocessen sker efter hyvling och framställan av plywood. Det åligger beställaren/kund att beakta dessa förutsättningar vid beställning av Woodsafe legoimpregneringstjänster.

Kan Woodsafe PRO™ PLY faneras?

-Ja, flertalet variationer av fanerkvaliteter finns tillgängliga.

Kan Woodsafe PRO™ PLY levereras i specialmått?

-Ja. Kontakta vår premiumpartner för mer information.

Kan Woodsafe PRO™ PLY perforeras?

-Ja, perforering, förborrning, not-fjäder är inga problem.

Är Woodsafe PRO™ PLY giftig?

-Nej, produkten är inte klassificerad som hälso- eller miljöfarlig.

Är Woodsafe PRO™ PLY godkänd att använda inomhus?

-Ja, den är godkänd och avger inte emissioner

Finns ämnen som är upptagna på REACH lista?

-Ja, men med lägre gränsvärde än nivåer som kräver särskild märkning eller tillståndsplikt.

Kan Woodsafe PRO™ PLY målas och lackas?

-Ja, den kan målas. Läs mer på separat produktblad.

Är Woodsafe PRO™ PLY typgodkänd?

-Ja, TG nr 0263-08.

Kan jag behandlad med Woodsafe PRO™ PLY själv?

-Nej, det är en industriell process.

Vilken fuktkvot levereras?

-Woodsafe PRO™ brandsäkert trä levereras från fabrik med en fuktkvot på 8-10 % och gäller vid leverans från fabrik.

Hur panelen därefter hanteras och hur fukt säkerställs ligger helt utanför vår kontroll, och det åligger kund att säkerställa fortsatt korrekt förvaring och hantering för att behålla fuktkvoten.

Kan jag köpa produkten direkt av Er?

-Nej, vi säljer via samarbetspartners som gärna hjälper dig.

Är Woodsafe PRO™ CE-certifierad?

-Ja, sedan 2009. CE-certifikat nr: CPR 0402-0268-09

Har Woodsafe PRO™ beständiga brandegenskaper?

-Ja, den är certifierad EN16755 DRF1, DRF2 samt EXT.

Innehåller Woodsafe PRO™ hygroskopiska salter t.ex. ammonium?

-Nej, den innehåller inte hygroskopiska substanser som fosfat eller ammonium.