Skip to main content

Fakta om Woodsafe PRO™ Plywood

Woodsafe PRO™ PLY brandskydd kan användas som interiör beklädnad i en mängd variationer av släta skivor, perforeringsmönster samt mantlade ribbor för akustik. Woodsafe PRO™ är inte baserat på hygroskopiska ämnen som ammoniumfosfat, di-ammonium, monoammonium, karbamid eller liknande ämnen.

Woodsafe PRO™ PLY finns även att tillgå i Kerto-Q och Kerto-S på begäran.

Woodsafe PRO™ PLY tillverkas även för applikationer inom offshoreindustri (IMO) och transportsektorn såsom tåg, lastbil, buss, flyg m.m.

Woodsafe PRO™ PLY finns att tillgå i flertalet varianter av plywood som björk, furu, gran, poppel m.fl. och tillverkas i enlighet med Europakommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011 och är prestandadeklarerad samt CE-certifierad enligt EN13986:2004+A1:2015.

Woodsafe PRO™ PLY levereras enbart från premiumpartners då träbaserade skivor alltid måste kalibreras efter impregnering.

Woodsafe PRO™ PLY är en metod att brandsäkra träbaserade skivor för användning i interiör och exteriör applikation. Att brandsäkra träpanelen sker industriellt via en process med vakuumtryckimpregnering med tillhörande fixering av brandskyddsmedlet i träets cellstruktur i en KDAT-process. Tillverkning sker enligt vår ISO 9001:2015-manual och avtal om fortlöpande tillverkningskontroll utförd av RISE (f.d. SP).

Att använda brandsäkert trä för användning i interiör miljö ställer krav på luftkvalitet och emissioner (VOC). Woodsafe PRO™ innehåller inga lösningsmedel och innehar godkännande enligt typgodkännandebevis för Boverkets byggregler (BBR) 2:2, 5:231, 5:551, -punkt 2, 3, 4 och 6:21 (Dok.referens.TG 0263-08).

Woodsafe PRO™ har beständiga brandegenskaper enligt SS-EN 16755DRF DRF1, DRF2 samt EXT och kan användas i samtliga applikationer med relevanta krav för B-s1,d0. K210/B-s1,d0. K110/B-s,d0 m.fl.

Frågor och svar

I vår impregneringsprocess blöts träet och träprodukten i sin helhet och beroende på produkt trycks 10-30 viktprocent brandskyddsmedel in i cellstrukturen för att sedan torkas tillbaks till en korrekt fuktkvot.

Kombinationen fukt och torkning gör att en från början färdig hyvlad, sågad eller processad träprodukt kan bli krokigare och skevare jämfört med obehandlat trä.

I brandimpregneringsprocessen blöts träet upp med vatten blandat med brandimpregneringsmedel för att sedan torkas. Impregneringsprocessen innebär också att dimensionsförändringar beroende på träslag och plywood kan förekomma, även inom ramen för samma kvalitetssortering vilket kan resultera i att trämaterialet dimension förändras olika.

Dimensionsförändring kan avvika från hyvlingstolerans och plywoodtolerans vilket anses vara ok eftersom impregneringsprocessen sker efter hyvling och framställan av plywood. Det åligger beställaren/kund att beakta dessa förutsättningar vid beställning av Woodsafe legoimpregneringstjänster.

-Ja, flertalet variationer av fanerkvaliteter finns tillgängliga.

-Ja. Kontakta vår premiumpartner för mer information.

-Ja, perforering, förborrning, not-fjäder är inga problem.

-Nej, produkten är inte klassificerad som hälso- eller miljöfarlig.

-Ja, den är godkänd och avger inte emissioner

-Ja, men med lägre gränsvärde än nivåer som kräver särskild märkning eller tillståndsplikt.

-Ja, den kan målas. Läs mer på separat produktblad.

-Nej, det är en industriell process.

-Woodsafe PRO™ brandsäkert trä levereras från fabrik med fuktkvot 8-10% och gäller vid leverans från fabrik.

Hur panelen därefter hanteras och hur fukt säkerställs ligger helt utanför vår kontroll och det åligger kund att säkerställa fortsatt korrekt förvaring och hantering för att behålla fuktkvot.

-Nej, vi säljer via samarbetspartners som gärna hjälper dig.

-Ja, sedan 2009. CE-certifikat nr: CPR 0402-0268-09

-Ja, den är certifierad EN16755 DRF1, DRF2 samt EXT.

-Nej, den innehåller inte hygroskopiska substanser som fosfat eller ammonium.

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. SS-EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

SundaHus

SundaHus Miljödata är marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen vilket gör det möjligt för fastighetsägare att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen görs utifrån framtagna kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet.