Skip to main content
Loading...

Tillsammans med premiumpartners erbjuder vid dig ALLT-I-ETT när du är i behov av brandsäkert trä.

Thomas Bengtsson - CEO

Omfattande brandprovningar av ledande institut runt om i världen, bland annat Sverige, Danmark, Storbritannien och USA, har visat att trä behandlat med Woodsafe PRO™ och Woodsafe Exterior WFX™ har mycket hög förmåga att stå emot eld.

Samtliga typprovningar är genomförda hos ackrediterade instanser t.ex. RISE (f.d. Sveriges Provning och Forskningsinstitut),som utför typprovning, klassificering, fortlöpande övervakande tillverkningskontroll samt certifiering av vår produkt och företagets tjänster.

Woodsafe Timber Protection innehar fullständig certifiering av samtliga våra tjänster som CE-certifikat, typgodkännandebevis samt rattmärke enligt International Maritime Organization (IMO).

Vår tillverkning är certifierad enligt ISO 9001 och vårt miljöarbete för långsiktig hållbarhet är certifierat enligt ISO 14001.

Vår produktion lyder under övervakande och fortlöpande tillverkningskontroll i enlighet med kraven i CPR 305/2011, Annex ZA, AVCP system 1 samt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) och 4 § 2 och 3 PBL samt Boverkets byggregler (BBR) 2:2, 5:231, 5:551, punkterna 2, 3, 4 och 6:21.

I mer än 20 år har Woodsafe Timber Protection fokuserat på att inta position som vägledande tillverkare av brandimpregnering av träprodukter.

Av branschen anses Woodsafe Timber Protection vara en av de ledande tillverkarna med en imponerande godkännandelista av certifierad prestanda och hundratals inspirerande projekt runt om i Europa, bland annat världens största ektak vid Gardermoens Pir Nord samt världens högsta trähus i Norge.

Årligen hanterar Woodsafe Timber Protection i samarbete med våra premiumpartners mer än 700 projekt som rör skolor, gymnasier, högskolor, sjukhus, sportarenor, offentliga byggnader, flervåningshus och fasader, samt inomtransportsektorn och hustillverkningsindustrin m.m.