Skip to main content
Loading...

Woodsafe Timber Protection ska vara ett välrenommerat stabilt företag som värdesätts av kunderna och träindustrin.

Vi ska uppnå god lönsamhet genom att följa våra kunders behov och bygglagstiftningens utveckling på såväl europeisk som nationell nivå.

Woodsafe ska genom kompetens och teknologi vara kundens naturliga val av partner vid utveckling av nya träslag och träkomponenter med egenskaper mot brand.