Skip to main content

Woodsafe Timber Protection ska vara ett välrenommerat stabilt företag som värdesätts av kunderna och träindustrin.

Vi ska uppnå god lönsamhet genom att följa våra kunders behov och bygglagstiftningens utveckling på såväl europeisk som nationell nivå.

Woodsafe ska genom kompetens och teknologi vara kundens naturliga val av partner vid utveckling av nya träslag och träkomponenter med egenskaper mot brand.

 

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)