Skip to main content

Woodsafes brandskyddsfabrik i Västerås har helt och hållet byggts upp och anpassats för brandskyddsimpregnering och torkning av såväl stora som små torksatser, inkluderat en stor variation av träslag. Från fabriken lastar vi ut varor via lastbil, tåg eller fartyg.

Våra resurser består av två industriellt styrda vakuumtryckautoklaver. Det är den enda teknik enligt träskyddsbranschen som garanterar kvalitativ och långvarig prestanda.

Fixering av brandskyddsmedel och reglering av fuktkvot sker i fyra speciellt utvecklade torkkammare.

Fakta

 • 2st autoklav (2x13 m, 2,5x8 m)

 • 100 m3 acklimatiserings-kammare

 • 120 m3 inlastningszon

 • 2x105 m3 KDAT fixeringstorkar

 • 2x25 m3 KDAT fixeringstorkar

 • 6.500 m2 produktionsyta

 • 18.000 m2 lageryta

 • 960 m2 kontor med konferenslokal för 24 personer

 • 2*500 kW biobränslepanna

 • 6 st eltruckar (5t, 4.5t, 3.5t, 2.5t, 2t, 1.5t)

 • 1 st dieseltruck (8t)

 • 1 st hjullastare (12t)

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. SS-EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

SundaHus

SundaHus Miljödata är marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen vilket gör det möjligt för fastighetsägare att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen görs utifrån framtagna kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet.