Skip to main content
Loading...

Woodsafes teknologi att förädla träets egenskaper mot eld sker genom industriellt utförande via en process med vakuumtryckimpregnering enligt vår tillverkningsmanual (ISO 9001) som granskats och certifierats av RISE (0402).

Vakuumtryckimpregnering är en vedertagen och accepterad teknik för att skydda trä mot bl.a. brand, skadedjur, ökad hållbarhet m.m.

Vår spetskompetens är att hantera möjligheten att optimalt förädla träets egenskaper där hänsyn tas till densitet, kapillära egenskaper, cellstruktur samt naturliga egenskaper som innehåll av hartser, kåda, lignin m.m.

I vårt dagliga arbete har vi alltid kunders intresse i fokus såsom optimal finish t.ex. kupning, sprickor, beläggning, cellväggskollaps m.m. på produkten efter impregnering och torkning. Vår strävan och vårt fokus på kundens bästa uppskattas stort av våra kunder.

Woodsafe Timber Protection har flest certifierade träslag, mer än någon annan av oss känd tillverkare i Europa, t.ex. B-s1,d0 på cederträ, B-s1,d0 med målat ytskikt på gran, ek, ask m.fl.

Tillverkningen styrs utifrån svenska värderingar av kvalitet och arbetsförhållanden.

Personal har instruktioner för mätning, kalibrering, fuktmätning, upptagning, koncentrationskontroll m.m. Ingenting är lämnat åt slumpen. Hela processen övervakas på plats, via distans och via extern anlitad backup.

Woodsafe Timber Protections tillverkning omfattas av:

  • Typgodkännandebevis enligt Boverkets BBR, PBL.
  • EUs byggproduktförordning CPR 305/2011
  • CE - Certificate of Constancy of Performance EN14915:2013
  • CE - Certificate of Constancy of Performance EN13986:2004+A1:2015
  • IMO-certifiering (DNV)
  • MK-Godkännande (ETA)
  • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
  • Tredjeparts fortlöpande tillverkningskontroll av RISE (0402)