Skip to main content

Brandklass är en sak, rökutveckling en annan som påverkas av flertalet faktorer.

Kraven på låga indexvärden för rök, t.ex. -s1, är särskilt viktiga i slutna utrymmen och i alla interiöra utrymmen, oavsett om de finns i byggnader eller i transportsektorn som båt, tåg, buss m.m.

I Sverige föreskrivs SP-Fire 105, som är ett konstruktionsbrandkrav på träfasad, medan i Norge föreskrivs B-s3,d0 och i Danmark B-s1,d0.

När det gäller specifika krav på rökutveckling i öppen miljö såsom fasadbeklädnad och öppna loftgångar har indexvärdet för rök liten eller ingen betydelse.

I Danmark accepteras SP-Fire 105 i stället för B-s1,d0, men enligt provningsmetoden SP-Fire 105 tas ingen hänsyn till rökutveckling. Däremot accepteras inte B-s2,d0 av konsulter vilket då blir motsägelsefullt. Träslag med innehåll av kåda, hartser m.m. påverkar index för rök. Detta går inte att utesluta eftersom det är naturliga egenskaper. Det viktiga är enligt vår mening att brandskyddsmedlet inte på det mest minimala sätt bidrar till ökad rökutveckling inom ramen för rökutveckling enligt parameter TSP i EN13823.

Index för rök är -s1, -s2 och -s3 med –s1 som det lägsta och därmed bästa.

För att uppnå –s1 får inte värdet för Total Smoke Production, TSP, överstiga 50. Det är viktigt att förstå att i klassificeringen av produktens rökindex ingår allt som tillförs produkten, t.ex. brandskyddsmedel, färg, toppfärg, faner och laminat, samt montering med eller utan luftspalt och träet som sådant.

Vissa träslag som brandskyddsbehandlats, med färg eller impregnering, har ett värde av TSP >50, vilket innebär att du inte kan göra någonting med panelen, t.ex. måla den med lasyr, lack m.m.

Samma sak gäller luftspalt. Flertalet aktörer på marknaden framställer det som att deras produkt uppfyller B-s1,d0 men då har den i själva verket provats utan luftspalt.

En produkt som monteras med luftspalt trots att den provats utan luftspalt innebär att byggaren monterar en produkt som inte är godkänd eftersom produkten presterar B-s2,d0 istället för -s1.

Woodsafe har låga indexvärden för rök. Flertalet träslag tillsammans med färgsystem som lasyr, täckfärg, hårdvaxolja och tvåkomponentslack har provats med godkända rökindex motsvarande –s1 eller -s2. Exempel på verifierade data för ytbehandling är Engvall & Claesson, Teknos, Jotun, Osmo, Akzo Nobel i flera varianter av täckmålning, lasure, färgning, lack.

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. SS-EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

SundaHus

SundaHus Miljödata är marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen vilket gör det möjligt för fastighetsägare att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen görs utifrån framtagna kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet.