Skip to main content

Woodsafe Timber Protection är certifierat enligt ISO 9001 via RISE.

Vår certifiering bevisar att vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och att vi har ett tredjepartsgranskat kvalitetsledningssystem för vakuumtryckimpregneringsprocess, fixeringsprocess, internkontroll och kontinuerligt arbete för förbättring och effektivisering.

Vi är en servicetjänst till byggindustrin för att förädla träegenskaper mot brand för interiört och exteriört användningsområde.

För oss innebär kvalitet att vi levererar tjänster och produkter som möter kundernas högt ställda krav på leveranssäkerhet, prestanda, kvalitet, sakkunnig rådgivning och service för produkten. För att nå dit arbetar vi efter riktlinjer enligt ISO 9001 på följande sätt.

  • Ett nära och långsiktigt samarbete med ackrediterade organ för brandprovning och certifiering för att tillgodose varje kunds behov och önskemål.

  • I samarbete med kunder och ackrediterade organ utvecklar vi metoder att följa de brandtekniska krav som ställs på byggnadsverk.

  • Ett noga urval av partners med målsättning att utvecklas till premiumpartners där deras kompetens inom brand utbildats av Woodsafe Timber Protection.

Personalen ska vara kompetent och engagerad i att ständigt förbättra och effektivisera processer och kvalitetsarbete.

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)