Skip to main content

Kundtjänst:
kundtjanst (at) woodsafe.se

Transport:
transport (at) woodsafe.se

Produktionschef:
production (at) woodsafe.se

Brandtekniska frågor:
helpdesk (at) woodsafe.se

Försäljning:
Se Återförsäljare

Support:
support (at) woodsafe.se 

Kontaktpersoner:
stefan.hedqvist (at) woodsafe.se 
thomas.bengtsson (at) woodsafe.se

Woodsafe

Fågelbacken Tillbergaleden
725 95 Västerås

Växel: +46 10 206 72 30Thomas Bengtsson, VD: +46 10 206 72 31


Finansiell information:

 

 

Ekonomi:

Fakturor sänds till:

Flerårsjämförelse
Beloppen i Flerårsjämförelse VISAS I KSEK

2019

2018

2017

2016

2015

Nettoomsättning

68 565

58 792

45 045

41 762

26 555

Res. efter finansiella poster

22 079

24 604

15 298

9 463

5 123

Soliditet (%)

66,1

53,7

57,6

44,4

34,9

Vill du veta mer?

Besök sidan för Forumv Brandskyddat Trä (FBT).
Forum brandskyddat trä drivs av Woodsafe Timber Protection AB i syfte att samla relevant information om brandskyddat trä för olika aktörer i branschen.

Mer information