Skip to main content
Loading...

Support till dig som Byggentreprenör

"Som byggare tänker jag. Om jag fått i uppdrag av byggherren att uppföra en byggnad som min kund investerar stora summor pengar i, då vill jag göra allting rätt och göra min kund nöjd för fler framtida affärer tillsammans."

Låt oss berätta om kraven som ställs på dig när du använder brandsäkert trä.
Myndigheterna har gjort det lätt för sig, men svårt för dig. Det är nämligen olagligt för nedströmsanvändare att använda produkter som omfattas av CE-märkningskrav men som inte är CE-märkta enligt harmoniserad produktstandard.

Men hur kan du veta vilka krav som gäller? Svaret finns, men om du är ovan att tolka regelverket så kan det vara svårt att förstå den djungel av paragrafer och siffror som berör brandskydd.

Tips från Woodsafe!
Om du väljer föreskriven produkt så bryter du inte mot brandskyddsdokumentationen. Alternativt så kontaktar du Team Woodsafe och får hjälp av marknadens bästa och mest sakliga support inom brandsäkert trä. Vi kan brandskydd, vi vet vad som gäller och vi har dokumentationen i ordning.

Byggproduktförordningen ställer tydligt krav på dig som nedströmsanvändare. Det är din skyldighet enligt förordningen att säkerställa att produkten har egenskaper som överensstämmer med kravet som ställs i aktuellt byggnadsverk.

Men bara för att en produkt är CE-märkt innebär det inte att den lever upp till nationell bygglagstiftning. Det är en helt annan sak. Som byggare förutsätts att du har kunskap om Plan- och Bygglagen (PBL 2010:900). Den träprodukt som är avsedd att användas omfattas av flertalet Skall-krav i PBL och BBR. De kontrolleras enklast via typgodkännandebevis, t.ex. fasadkrav SP-Fire 105 och krav på beständiga brandegenskaper EN-16755 DRF EXT.

Om du inte har kompetens nog att bedöma produktens prestanda och tyda kraven så måste du överlämna ansvaret att kontrollera prestanda till annan person, enligt EUs byggproduktförordning. Att inte kunna bedöma prestanda i relation till att ändå använda produkten är ett brott mot byggproduktförordningens krav på kompetens att välja produkt.

Känns det besvärligt?
Gör det lätt för dig och kontakta vår supportavdelning för sakkunnig support på produktnivå (inte teoretisk kopia från BBR) eller kontakta våra premiumpartners för konceptet ALLT-I-ETT där rådgivning för träslag, kvalitet, profiler, efterbehandling m.m. ingår.

När du väljer Woodsafe ALLT-I-ETT så väljer du en tillverkare som har koll på certifiering och dokumentöverlämnande i samband med slutbesiktning.

Du får sakkunnig rådgivning om lämplig kvalitet, profil och dimension på träet som är tänkt att användas.

Vi ger dig tips och värdefulla råd som underlättar din planering. Vi emballerar omsorgsfullt och vi levererar på utsatt tid från vår fabrik till nästa led.

När du använder Woodsafe brandsäkert trä så arbetar du med en produkt som har djupgående brandskydd på samtliga fyra sidor. Produkten kan kapas och måttanpassas. Produkten sorteras som vanligt trä för återvinning eller förbränning, produkten hanteras med normala arbetsmiljöföreskrifter och skyddsutrustning m.m.

Men innan du börjar arbeta och hantera Woodsafe brandsäkert trä, läs alltid faktablad och instruktioner för bl.a. förbränning, återvinning, lagerhållning m.m.

Frågor och svar

Det finns de som påstår att Woodsafe Exterior WFX är farlig. Stämmer det?

- Nej det stämmer inte. Vi känner till att sådant rykte har spridits från anonym person/företag i Norge i syfte att smutskasta och förtala produkten.

Offentligt utlåtande från Koppers Performance Chemicals finns här.

Kan Woodsafe användas till miljömärkta byggnader?

- Ja, produkten är bedömd i flertalet olika miljösystem som ger grönt ljus för användning.

Är Woodsafe naturlig och organisk?

- Ställ dig frågan: Vad är naturlig, vad är organiskt?

Innehållet i våra brandskyddsmedel är framställda av råvara som återfinns naturligt, men som via förädling och sammansättning av andra ämnen bildar en beredning för effektiv brandbekämpning. Begrepp som organisk är propaganda och hör inte hemma i en så viktig bransch som brandskydd.

Det finns aktörer som påstår att deras produkt är 100 % organisk, vilket är vilseledande eftersom aktiv substans är oorganisk (ammonium). Det enda som kan anses vara organiskt är <1% citronsyra för att reglera pH-värdet.

Är produkten farlig för min personal att hantera?

- Nej, Woodsafe-behandlat trä är inte klassificerad som hälso- eller miljöfarlig.

Däremot rekommenderar vi att din personal använder sedvanlig skyddsutrustning för trähantering, såsom andningsskydd vid slipdamm, skyddsglasögon vid risk för flisbildning, handskar som skydd mot nötning och stickor o.s.v.

Hur hanterar jag kapsnitt och håltagning?

- Ingen speciell åtgärd krävs. Produkten är impregnerad och en snittyta påverkar inte brandskyddande egenskaper i sin helhet.

Kan jag behandla Woodsafe med kiselbaserade produkter typ Sioox, Organowood?

- Du kan behandla, men det blir inte ett bra resultat. Funktionen som marknadsförs kommer inte avspeglas på Woodsafe-impregnerat trä.

Kan jag måla träpanelen med vilken färg som helst?

- Nej, läs separat instruktion för målning av Woodsafe PRO™.

Kom ihåg att Woodsafe Exterior WFX™ är utvecklad för att inte målas, men kan betsas med specialolja. Däremot ska den inte täckmålas.

Det finns aktörer som menar att deras produkt är genom-impregnerad. Vad menas med det?

- Först och främst måste du förstå att enbart ett fåtal träslag går att genom-impregnera. Träslag som gran, lärk, ek, ceder m.fl. träslag går inte att genomimpregnera, vilket innebär att sådana påstående är felaktiga.

Genom-impregnering i sig är ett gammalt begrepp med ursprung från danska materialkrav, men som i sak inte har betydelse enligt dagens regler.

Är tillverkningen och produkten certifierad?

- Ja, våra produkter är typgodkända och CE-märkta sedan 2008, -2009. Tillverkningen lyder under tillverkningskontroll från RISE (0402).

Hur kan jag köpa produkten?

- Du köper produkten via premiumpartners enligt konceptet ALLT-I-ETT.

Klicka här för att komma i kontakt med våra partners.