Skip to main content

Support till dig som Arkitekt

Woodsafe Timber Protection är den tillverkare av brandsäkert trä som ger dig kreativa möjligheter att använda trä på riktigt.

Att använda brandsäkert trä från Woodsafe ger dig en unik möjlighet att skapa fantastiska byggnadsverk med ett hållbart, beständigt och klimatfrämjande byggmaterial.

Inget annat byggmaterial är så mångsidigt som trä. Inget annat fabrikat av brandsäkert trä eller annan metod än Woodsafe PRO™ och Woodsafe Exterior WFX™ ger dig så unika möjligheter att använda trä i applikation på ett sätt som tidigare inte var tänkbart eller genomförbart.

När byggherren och du som arkitekt bestämt er för att använda trä så kommer frågan upp på bordet. Hur löser vi brandskyddskraven enligt gällande byggregler?

Vilket krav som gäller, lämplig metod, tolkning av dokumentation, val av brandskyddsmedel är inte alltid helt enkelt att ta ställning till.

Men misströsta inte. I kontakt med Woodsafe och i samråd med våra premiumpartners kan du känna trygghet och få svar på dina frågor om träslag, kvalitet, brandspecifika krav och val av brandskyddsmedel eller metod att brandsäkra trä.

Vår kompetens är kunskap, inte lovord.

Det kontaktnät av premiumpartners som tar hand om dig är Sveriges främsta kompetens inom området brandsäkert trä och träkvalitet.

När du beslutat att samarbeta med Team Woodsafe ALLT-I-ETT så kommer ditt vardagliga arbete med att lösa brandtekniska frågor och val av träslag och kvalitet på träet att bli så mycket enklare än du nånsin trott vara möjligt.

Kontakta Team Woodsafe idag för introduktion av ALLT-I-ETT-lösning.

Frågor och svar

- Då skall du föreskriva Woodsafe Exterior WFX som är en vattenfast brandimpregnering utan krav på underhåll och som tillåter träpanelen åldras naturligt där sol, vind och vatten sätter sin unika prägel på panelen.

- När du vill täckmåla panelen skall du föreskriva Woodsafe PRO.

Vår andra produkt Woodsafe Exterior WFX skall inte täckmålas men kan levereras infärgad från premium och industripartners i ett ALLT-I-ETT koncept.

- Som färdig slutprodukt d.v.s. den produkt som levereras till arbetsplats är inte klassificerad som miljö eller hälsofarlig. Debatten om miljövänligt brandskydd är felaktigt beskriven i media.

Bromerade flamskydd används inte för brandskydd av trä och kemikalier som sådan är inte lämpliga att förtära, däremot vid professionellt användande såsom Woodsafe teknologi är våra tjänster inte reglerade.

- Inte för att det inte går, men det kommer inte ge den effekt du önskar såsom gråeffekt och vattenavvisning.

Flertalet kiselbaserade produkter har overifierade egenskaper mot fuktskydd och beständighet, därför avråder vi användning av sådana produkter på Woodsafe brandsäkert trä. Träpanelen kommer med tiden få en silvergrå, det enda du behöver göra är att vänta och låta moder jord göra jobbet.

Om montering av panel sker nära obehandlad panel så kommer gråeffekten bli påtaglig. Kom ihåg att Woodsafe PRO skall målas för exteriör användning medan Woodsafe WFX lämnas utan ytbehandlad alternativt infärgad från fabrik.

- Om allt går som det skall så kommer du inte se någonting.

Woodsafe brandskydd är en impregnering som inte syns, den skapar ingen beläggning på ytan och det är plankan som sådan som är brandskyddet tillskillnad från brandskyddsfärg som bildar en beläggning på träpanelens yta.

- Det behöver du inte, valet är ditt.

Men tänkt så här. Woodsafe arbetar med världens största tillverkare av brandskyddsmedel, vi har tusentals projekt, vi arbetar i ett ALLT-I-ETT koncept där marknadens främsta aktörer i branschen ger dig sakkunnig och professionell support.

Sist men inte minst, Woodsafe har mer än 28år av erfarenhet av passivt brandskydd, egen tillverkning i Sverige, tillverkningskontroll av RISE (SP) och innehar CE certifikat sedan 2009, långt innan de flesta som arbetar med brandskydd av trä.

Föreskrivande text

- Träpanel skall brandimpregneras enligt B-s1,d0 av fabrikat Woodsafe eller likvärdigt. Leverantör skall innan upphandling uppvisa prestandadeklaration samt CE-certifikat med hänvisning till CPR 305/2011, EN14915:2013 och prestanda B-s1,d0 för aktuellt träslag.

I prestandadeklaration skall det framgå godkännande med eller utan luftspalt.

Leverantör skall innan upphandling uppvisa typgodkännandebevis där det är fastställt brandskyddsmedlet har beständiga brandegenskaper enligt SS-EN16755 DRF EXT.

Med likvärdig produkt avses annan produkt med likvärdig prestanda enligt Bilaga E.

Uppvisande av enskilda brandprovningsrapporter eller dokument med titel certifikat, utan ovanstående detaljer, är inte godkända dokument i projektets upphandling av brandimpregnerat trä.

- Träpanel skall brandimpregneras enligt B-s1,d0 av fabrikat Woodsafe eller likvärdigt. Leverantör skall innan upphandling uppvisa prestandadeklaration samt CE-certifikat med hänvisning till CPR 305/2011, EN13986:2004+A1:2015 och prestanda B-s1,d0 för aktuellt träslag.

I prestandadeklaration skall det framgå godkännande med eller utan luftspalt.

Leverantör skall innan upphandling uppvisa typgodkännandebevis där det är fastställt brandskyddsmedlet har beständiga brandegenskaper enligt SS-EN16755 DRF1, DRF 2.

Med likvärdig produkt avses annan produkt med likvärdig prestanda enligt Bilaga E.

Uppvisande av enskilda brandprovningsrapporter eller dokument med titel certifikat, utan ovanstående detaljer, är inte godkända dokument i projektets upphandling av brandimpregnerat trä.

- Trä och plywoodskivor skall brandimpregneras enligt K210/B-s1,d0 av fabrikat Woodsafe eller likvärdigt. Leverantör skall innan upphandling av brandskyddsåtgärd uppvisa prestandadeklaration samt CE-certifikat med hänvisning till CPR 305/2011, EN13986:2004+A1:2015 (plywood) och/eller EN14915:2013(massivt trä), enligt B-s1,d0 för aktuellt träslag.

Leverantör/tillverkare skall innan upphandling/utförande av brandskyddsåtgärd också uppvisa Typgodkännandebevis, där det är fastställt att aktuellt träslag/plywood är certifierad som K210/B-s1,d0.

Med likvärdig produkt avses annan produkt med likvärdig prestanda enligt Bilaga E. Med likvärdig behörighet för tillverkarens kvalitetssystem, kan Bilaga C användas.

Uppvisande av enskilda brandprovningsrapporter eller dokument med titel certifikat, utan ovanstående detaljer, är inte godkända dokument i projektets upphandling av brandimpregnerat trä.

- Träpanel skall brandimpregneras enligt SP-Fire 105 av fabrikat Woodsafe eller likvärdigt. Leverantör skall innan upphandling av brandskyddsåtgärd uppvisa prestandadeklaration samt CE certifikat med hänvisning till CPR 305/2011 EN14915:2013 enligt B-s1,d0 för aktuellt träslag.

Leverantör skall innan upphandling av brandskyddsåtgärd uppvisa Typgodkännandebevis där det är fastställt att brandskyddsmedlet har beständiga brandegenskaper enligt SS-EN 16755 DRF EXT.

Med likvärdig produkt avses annan produkt med likvärdig prestanda enligt Bilaga E. Med likvärdig behörighet för tillverkarens kvalitetssystem, kan Bilaga C användas.

Uppvisande av enskilda brandprovningsrapporter eller dokument med titel certifikat, utan ovanstående detaljer, är inte godkända dokument i projektets upphandling av brandimpregnerat trä.