Skip to main content
Loading...

"Som grossist skulle jag tänka: Om alla andra produkter jag säljer i min butik eller från direktlager omfattas av diverse lagkrav t.ex. hållfasthet för takstolar, CE-märkning för limträbalkar o.s.v. - då bör väl också brandskydd av trä omfattas av lagkravet CE-märkning."

Som grossist, handelsagent och bygghandel förväntas du av din uppdragsgivare/kund att tillhandahålla träprodukter med rätt egenskap och korrekt dokumentation enligt lagkraven som ställs på produkten och för produktens slutanvändning.

Som en distributionslänk mellan tillverkare och användare måste du komma ihåg att det inte finns genvägar att leverera en specialprodukt som brandsäkert trä. Lockande budskap som lågt pris, snabb leverans och att produkten är lika bra som den föreskrivna är några faktorer som du måste reagera inför.

Stämmer det verkligen?

Men det finns problem som om möjligt är ännu större och jobbigare att reda ut. Hur ser rätt dokumentation ut? Vilken dokumentation måste jag kräva från leverantör O.s.v. Kreativiteten att både skapa dokumentation och uppvisa obetydlig eller felaktig dokumentation är mycket vanligt fenomen.

Gör det lätt för dig precis som vi rekommenderar byggare.

Följ den röda tråden som kallas prestandadeklaration - men kom ihåg att prestandadeklarationen inte innebär att bygglagen efterlevs.

Det enda sättet för dig som grossist att agera seriöst mot din kund och känna trygghet i ditt val av brandsäkert trä är att offerera typgodkända träprodukter parallellt med uppvisande av prestandadeklaration.

Kom ihåg att klassifikationsrapporter, brandprovningar och utlåtanden inte är certifierad dokument och därför inte kan ligga till grund för upphandling.

Samma sak gäller själva ordet certifikat som en del aktörer själva använder sig av i hemmagjorda dokument. Ett korrekt oberoende certifikat är alltid utställt av instanser som RISE (f.d. SP).

Om du väljer att importera en produkt utanför EU så ställs du inför situation att omfattas av samma krav som en tillverkare. Det innebär att du måste ta ansvar för certifiering, kontroll, dokumentation m.m.

Frågor och svar

Jag har hittat en annan produkt med samma brandklass till ett billigare pris. Vad måste jag tänka på?

- Allt!
En brandklass och billigare pris innebär inte på något sätt att produkten är godkänd att använda eller lämplig att använda.

Det är din skyldighet enligt PBL och CPR att säkerställa likvärdiga egenskaper på annan produkt än föreskriven.

Föreskriven brandklass är B-s1,d0 och det har jag hittat på annan produkt än Woodsafe. Hur ska jag tänka?

- En kombination av bokstäver och siffror innebär inte att produkten är lämplig och per automatik kan ersätta föreskriven produkt, även om B-s1,d0 framställs. Du måste kontrollera bakomvarande substrat, produktens densitet och tjocklek, luftspalt eller inte luftspalt och så vidare.

Vi rekommenderar att du rådgör med sakkunnig konsult eller för smidighetens skull, -kontakta Woodsafe för ett ALLT-I-ETT koncept.

Min kund kräver ett grönt brandskyddsmedel. Hur ska jag tänka?

- Tyvärr är inte Woodsafes brandskyddsmedel grönt, det är transparent. Men om du söker ett brandskydd som ur hälso- och miljöperspektiv är lämpligt så är Woodsafe PRO™ och Woodsafe Exterior WFX™ godkända att användas.

Mer information finns att läsa under Hållbarhet.

Hur ska jag tänka om en aktör säger att deras produkt är likvärdig Woodsafe?

- Självklart kan det finnas likvärdiga produkter, men lita aldrig på lovord. Begär alltid tredjeparts dokumentation från instanser som RISE eller dess motsvarighet.

Det finns mängder av tomma löften på marknaden precis som det finns hemmagjorda certifikat som helt saknar värde.

Vad är brandbeständiga egenskaper?

- Det finns flera hundra olika ämnen som kan användas för brandskydd av trä, men enbart ett fåtal sammansättningar är lämpliga att använda i exteriör miljö.

Om din kund ska använda brandskyddat trä som fasadbeklädnad eller i fuktig miljö, så måste du alltid säkerställa att brandskyddsmedlet har certifierade egenskaper enligt EN-16755 EXT.

Om du väljer produkt som inte kan påvisa godkännande så kommer din kund drabbas av reklamation, och det kommer i sin tur falla tillbaks på dig som säljer produkten.