Skip to main content

Grundprincipen är att träet inte ska bidra med brand och minimalt med energi och rökutveckling.

Träet som sådant blir aldrig obrännbart, det går inte. Detta är viktigt att förstå eftersom det finns aktörer som påstår att deras brandskydd gör träet obrännbart (typ A2-s1,d0) vilket är helt omöjligt då trä är brännbart.

Elden är ett fenomen som uppstår när en gas genomgår en exoterm reaktion som inbegriper förbränning av ett brännbart ämne, i detta fall träet som sådant.

Förbränningen som sker i kontaktytan reduceras kraftigt när Woodsafe PRO™ eller Woodsafe Exterior WFX™ aktiveras via den värme som uppstår.

Den kedjereaktion som startar i brandskyddsmedlen bildar dels vatten som sänker temperaturen på kontaktytan, dels koldioxid som förbrukar de brännbara pyrolysgaser som uppstår. Följden blir att träet som sådant endast förkolnar (som blöt ved) och inte bidrar med brandspridning.

I jämförelse mellan Woodsafe och brandskyddsmålning så förbättrar eller förändrar inte brandskyddsfärg eller brandskyddslack träets förmåga att brinna.

Träprodukter som målas med brandskyddsfärg har fortfarande egenskap D-s2,d0 men det finns således ett färgskikt med egenskap B-s1,d0.

Den avgörande skillnaden är alltså att Woodsafe FR-behandlas till Euroklass B-s1, d0 medan brandmålad träpanel täcks av en filmbeläggning B-s1, d0 på underlag D-s2, d0.

Woodsafe

 • Varje typ av trä har en verifierad brandklass

 • Träet i sig självt utgör brandskydd B-s1, d0 eller B-s2, d0

 • Bildar ingen filmbeläggning

 • Bevarar struktur, känsla och nyans

 • Lämplig för tuffa miljöer, t.ex. korridorer, gym, idrottshallar

Brandskyddsfärg, lack

 • Bildar en filmbeläggning B-s1,d0

 • Träet är fortfarande D-s2,d0

 • Påverkar struktur, känsla och nyans

 • Känslig för träets naturliga rörelse

 • Känsligt för slitage och slag

 • Begränsad livslängd, måste förnyas

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

SundaHus

SundaHus Miljödata är marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen vilket gör det möjligt för fastighetsägare att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen görs utifrån framtagna kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet.

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. SS-EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.