Skip to main content

Woodsafe är förfining av träets naturliga egenskaper mot brand. Träprodukten som behandlas blir i symbois med den brandimpregnering som bildar brandskyddet.

Detta är viktigt att förstå eftersom ytbeläggning med brandskyddsfärg eller -lack bara läggs på ytan och inte förbättrar träets egenskaper i fråga om att stå emot brand.

När du väljer Woodsafe får du alltid får ett fyrsidigt brandskydd. Detta är bara en av många fördelar med att välja Woodsafe brandsäkert trä.

Woodsafes brandskydd tål träets naturliga rörelser oavsett om produkten används i inne- eller utemiljö.

Brandskyddet tål normalt slitage och nötning. Det bildas ingen beläggning eller känsligt skikt som krackelerar eller bleknar, som det sker med brandskyddsfärg och -lack.

Du kan välja mellan Woodsafe PRO™, som kan målas i stor variation på färg- och lacksystemen för kreativ kulörsättning, eller Woodsafe Exterior WFX™, som är utvecklad för att inte behöva ytbehandlas alls i exteriör miljö. Låt naturen sätta sin egen prägel på fasaden istället.

Om du inte har tid att vänta så kan Woodsafe Exterior WFX™ färgas i grå, vit, svart eller brun ton.

Kontakta vår supportavdelning för mer information om ytbehandling.

Woodsafe FR-behandling - Fördelar

 • Brandskydd på djupet

 • Träpanelen blir brandskyddet

 • Brandskydd på samtliga sidor

 • Kräver inget ytterligare brandskydd

 • Certifierad produkt bl.a. TG, CE, IMO

 • Sakkunnig support via premiumpartners

 • Korrekt dokumentation inför slutbesiktning

 • Ökar inte korrosion

 • Bibehållen hållfasthet

 • Ökar inte fuktupptagning

 • Beständiga brandegenskaper

 • Oförändrad struktur och nyans

 • Ingen urlakning s.k. salturlakning

 • Ingen påväxt orsakad av ammonium

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. SS-EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

SundaHus

SundaHus Miljödata är marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen vilket gör det möjligt för fastighetsägare att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen görs utifrån framtagna kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet.