Skip to main content
Loading...

MATERIALETS REAKTION MOT BRAND (EN 13823:2010)

Europas system för typprovning och klassificering av byggprodukter ligger till grund för CE-märkning.

Klassificering av träprodukter enligt EN13501-1:2007+A1:2009 innebär inledande typprovning enligt provningsmetod EN13823:2010 för euroklass B och C och specifikt för varje träslag. Det inkludera monteringsförhållande, t.ex. montering på A2-substrat med eller utan luftspalt, eller bakomvarande substrat av D-s2,d0 med eller utan luftspalt och så vidare. Provningsresultatet ligger som grund för produktens/träslagets klassificering enligt klassifikationsstandard EN13501-1:2007+A1:2009 inom prestandagruppering B, C, D, F.
OBSERVERA att föreskrivande i bygghandling inte ska ske mot klassifikation standard EN13501-1.

Föreskrivande i bygghandling ska ske mot harmoniserad produktstandard där EU ställer krav på CE märkning av massivt trä och träbaserade skivor enligt EN14915:2013 eller EN13986:2004+A1:2015.

Föreskrivande av brandklass B och C ställer obligatoriskt krav på CE-märkning och prestandadeklaration, så kallad DoP.

Vanligt obehandlat trä klassificeras som D-s2,d0 enligt CWFT. Att tänka på är att applicering med annan substans, t.ex. linolja eller mineralolja, kan innebära att träet inte uppnår D-s2,d0 längre. I värsta fall kan produkten klassificeras ned till euroklass F.

När sådan eller liknande produkt är föreskriven som beklädnad med egenskap D-s2,d0 så rekommenderar vi att nedströmsanvändare begär dokument som styrker D-s2,d0.

Allt oftare hör vi hur denna typ av produkt målats på arbetsplats med brandskyddsfärg. Det är mycket tveksamt som skydd eftersom brandskyddsfärgen lossnar från panelen när oljan smälter, vilket resulterar i att färgen faller till marken.

VIKTIGT att förstå är att brandrapport och klassifikationsrapport inte ger en certifiering av produkten och inte av tillverkarens process.
Klassificering av produkten redovisar enbart produktens prestanda, medan certifiering, t.ex. CE-märkning, är det officiella körkortet där hela tillverkningskedjan och kontrollsystem ingår via AVCP system 1 av anmält organ.
CE-märkning innebär däremot inte att nationella byggregler uppfylls. Detta måste kontrolleras mot BBR och PBL.

KOM IHÅG att industriellt impregnerade material alltid omfattas av skall-krav på CE-märkning och prestandadeklaration när euroklass B och C saluförs.
Brandskyddsimpregnerade träprodukter utan CE-märkning får inte saluföras och inte heller användas enligt EUs byggproduktförordning 305/2011.