Skip to main content

Europas system för typprovning och klassificering av byggprodukter ligger till grund för CE-märkning.

Klassificering av träprodukter enligt EN13501-1:2007+A1:2009 innebär inledande typprovning enligt provningsmetod EN13823:2010 för euroklass B och C och specifikt för varje träslag. Det inkludera monteringsförhållande, t.ex. montering på A2-substrat med eller utan luftspalt, eller bakomvarande substrat av D-s2,d0 med eller utan luftspalt och så vidare. Provningsresultatet ligger som grund för produktens/träslagets klassificering enligt klassifikationsstandard EN13501-1:2007+A1:2009 inom prestandagruppering B, C, D, F.
OBSERVERA att föreskrivande i bygghandling inte ska ske mot klassifikation standard EN13501-1.

Föreskrivande i bygghandling ska ske mot harmoniserad produktstandard där EU ställer krav på CE märkning av massivt trä och träbaserade skivor enligt EN14915:2013 eller EN13986:2004+A1:2015.

Föreskrivande av brandklass B och C ställer obligatoriskt krav på CE-märkning och prestandadeklaration, så kallad DoP.

Vanligt obehandlat trä klassificeras som D-s2,d0 enligt CWFT. Att tänka på är att applicering med annan substans, t.ex. linolja eller mineralolja, kan innebära att träet inte uppnår D-s2,d0 längre. I värsta fall kan produkten klassificeras ned till euroklass F.

När sådan eller liknande produkt är föreskriven som beklädnad med egenskap D-s2,d0 så rekommenderar vi att nedströmsanvändare begär dokument som styrker D-s2,d0.

Allt oftare hör vi hur denna typ av produkt målats på arbetsplats med brandskyddsfärg. Det är mycket tveksamt som skydd eftersom brandskyddsfärgen lossnar från panelen när oljan smälter, vilket resulterar i att färgen faller till marken.

VIKTIGT att förstå är att brandrapport och klassifikationsrapport inte ger en certifiering av produkten och inte av tillverkarens process.

Klassificering av produkten redovisar enbart produktens prestanda, medan certifiering, t.ex. CE-märkning, är det officiella körkortet där hela tillverkningskedjan och kontrollsystem ingår via AVCP system 1 av anmält organ.

CE-märkning innebär däremot inte att nationella byggregler uppfylls. Detta måste kontrolleras mot BBR och PBL.

KOM IHÅG att industriellt impregnerade material alltid omfattas av skall-krav på CE-märkning och prestandadeklaration när euroklass B och C saluförs.

Brandskyddsimpregnerade träprodukter utan CE-märkning får inte saluföras och inte heller användas enligt EUs byggproduktförordning 305/2011.

Trä kan aldrig uppnå euroklass A1 eller A2 eftersom trä är ett organiskt brännbart material. Det finns aktörer som påstår så, men det är fel.

Den högsta klassificering trä kan uppnå är euroklass B med tilläggsindex -s1 och -d0. Det skrivs då som B-s1,d0.

Produkt med prestanda C-s2,d0 har lägre prestanda än euroklass B, men högre än träets egen prestanda D-s2,d0 (CWFT).

Vissa förädlingsprocesser av trä för bättre beständighet kan ge träet försämrade egenskaper för att stå emot brand, vilket kan resultera i att träet hamnar inom ramen för euroklass F.

EUROKLASS B är den högsta prestanda trä kan uppnå och med tilläggsindex –s1, s2, s3 och –d0, d1, d2.

Den högsta klassningen av trä är B-s1,d0. Indexvärden - s, -och - d är tillägg som anger utveckling av lite eller mycket rök samt förekomst av brinnande partiklar och droppar.

När det gäller s-värden så anger - s1 den lägsta rökutvecklingen. Det är den som alltid föreskrivs inomhus.

Viktigt att kontrollera är om produktens prestanda omfattar med luftspalt eller enbart montering direkt mot underlaget.

EUROKLASS C: Föreskrivs i byggregler främst för mindre lokaler, där det är litet antal personer i lokalen, privata bostäder och på vägg i kombination med sprinklers.

EUROKLASS D: Träets egna naturliga prestanda d.v.s. reaktion mot brand enligt CWFT.

EUROKLASS F: Denna prestanda är sämre än träets naturliga, och får i princip inte användas där brandtekniska krav ställs. Vissa förädlingsprocesser mot beständighet genererar högre FIGRA än träet själv genererar, såsom euroklass D, och därmed kan produktens prestanda försämras till att klassificeras enligt euroklass F.

Euroklass-tabell

Euroklass

Rökklass

Brinnande partiklar

Krav enligt

FIGRA

Exempel på produkter

Obrännbarhet

SBI

Liten låga

W/s

A1

-

-

X

-

-

-

Sten, glas, stål

A2

s1, s2 eller s3

d0, d1 eller d2

X

X

-

≤ 120

Gipsskivor (tunt papper), mineralull

B

s1, s2 eller s3

d0, d1 eller d2

-

X

X

≤ 120

Gipsskivor (tjockt papper), brand­skyddat trä

C

s1, s2 eller s3

d0, d1 eller d2

-

X

X

≤ 250

Tapet på gipsskiva, brand­skyddat trä

D

s1, s2 eller s3

d0, d1 eller d2

-

X

X

≤ 750

Trä och trä­baserade skivor

E

-

- eller d2

-

-

X

-

Vissa syntet­material men även beständighets-impregnerade (röta) metoder förekommer.

F

-

-

-

-

-

-

Ingen brandklass bestämd

SBI = Single Burning Item, EN 13823, huvudmetod för ytmaterial utom golvbeläggningar.
FIGRA = FIre Growth RAte, viktigaste parametern för brandklass enligt SBI-metoden.