Skip to main content
Loading...

Trä kan aldrig uppnå euroklass A1 eller A2 eftersom trä är ett organiskt brännbart material. Det finns aktörer som påstår så, men det är fel.

Den högsta klassificering trä kan uppnå är euroklass B med tilläggsindex -s1 och -d0. Det skrivs då som B-s1,d0.
Produkt med prestanda C-s2,d0 har lägre prestanda än euroklass B, men högre än träets egen prestanda D-s2,d0 (CWFT).
Vissa förädlingsprocesser av trä för bättre beständighet kan ge träet försämrade egenskaper för att stå emot brand, vilket kan resultera i att träet hamnar inom ramen för euroklass F.

EUROKLASS B är den högsta prestanda trä kan uppnå och med tilläggsindex –s1, s2, s3 och –d0, d1, d2. Den högsta klassningen av trä är B-s1,d0. Indexvärden - s, -och - d är tillägg som anger utveckling av lite eller mycket rök samt förekomst av brinnande partiklar och droppar.
När det gäller s-värden så anger - s1 den lägsta rökutvecklingen. Det är den som alltid föreskrivs inomhus.
Viktigt att kontrollera är om produktens prestanda omfattar med luftspalt eller enbart montering direkt mot underlaget.

EUROKLASS C: Föreskrivs i byggregler främst för mindre lokaler, där det är litet antal personer i lokalen, privata bostäder och på vägg i kombination med sprinklers.

EUROKLASS D: Träets egna naturliga prestanda d.v.s. reaktion mot brand enligt CWFT.

EUROKLASS F: Denna prestanda är sämre än träets naturliga, och får i princip inte användas där brandtekniska krav ställs. Vissa förädlingsprocesser mot beständighet genererar högre FIGRA än träet själv genererar, såsom euroklass D, och därmed kan produktens prestanda försämras till att klassificeras enligt euroklass F.