Skip to main content
Loading...

Woodsafe Allt-I-Ett

Woodsafe ALLT-I-ETT innebär att du alltid får en produkt med fyra sidors brandskydd.

Detta är en fördel som du bör ta i beaktning när du jämför Woodsafe med brandskyddsmålning som oftast enbart inkluderar en sida eller i bästa fall tre sidor.

Kom ihåg att montering med luftspalt och glespanel samt perforerad plywood kräver fyra sidors brandskydd och i varje borrat hål. Som inköpare, kalkylator, beräkningskonsult eller beställare måste du ta med detta i din kalkyl för att den ska hålla.

Woodsafe faktureras kund med fyra sidors brandskydd som standard medan brandskyddsmålning vanligtvis debiteras ensidigt per m2.

Till höger presenteras prisexempel för Woodsafe brandimpregnering i relation till brandskyddsmålning. Prisexemplet beräknas utifrån täckande bredd 1000 mm (1m2) till ett generellt pris på 150 kr per m2, och prisjämförelsen presenteras i kronor per löpmeter.

Observera att priset (150 kr/m2) inte avspeglar marknadspriser som kan variera beroende på leverantör och träslag. Prisexemplet avser enbart brandskydd, inte träpanel eller plywoodskiva.

Frågor och svar

PayBack-Time 21x145mm

Nedan visas PayBack Time där Woodsafe PRO jämförts med Novatherm 2FR.

Källa: Mälardalens Högskola

Brandskydd av Exteriör panel 21x145mm (Prisindikation)

Källa: Mälardalens Högskola

Brandskydd av Interiör panel 22x70mm (Prisindikation)

Källa: Mälardalens Högskola

Underhållskostnad i 8års intervall (enbart målning)

Källa: Mälardalens Högskola

Inköp och 8år underhålls intervall inkluderat tidigare åtgärd

Källa: Mälardalens Högskola