Skip to main content

Woodsafe FR-behandlad betyder att du alltid får en produkt med fyrsidigt brandskydd.

Detta är en fördel som du bör ta i beaktning när du jämför Woodsafe med brandskyddsmålning som oftast enbart inkluderar en sida eller i bästa fall tre sidor.

Kom ihåg att montering med luftspalt och glespanel samt perforerad plywood kräver fyra sidors brandskydd och i varje borrat hål. Som inköpare, kalkylator, beräkningskonsult eller beställare måste du ta med detta i din kalkyl för att den ska hålla.

Woodsafe faktureras kund med fyra sidors brandskydd som standard medan brandskyddsmålning vanligtvis debiteras ensidigt per m2.

Till höger presenteras prisexempel för Woodsafe brandimpregnering i relation till brandskyddsmålning. Prisexemplet beräknas utifrån täckande bredd 1000 mm (1m2) till ett generellt pris på 150 kr per m2, och prisjämförelsen presenteras i kronor per löpmeter.

Observera att priset (150 kr/m2) inte avspeglar marknadspriser som kan variera beroende på leverantör och träslag. Prisexemplet avser enbart brandskydd, inte träpanel eller plywoodskiva.

Frågor och svar

Nedan visas PayBack Time där Woodsafe PRO jämförts med Novatherm 2FR.

Källa: Mälardalens Högskola

Priskalkylator

PROJEKTINFORMATION
Projekt:
Ort:
Land:
Typ av byggnad:
Produkt:
Användningsområde:
INDATA
Träslag
Dimension - tjocklek (mm)
Dimension - bredd (mm)
Yta exponerad mot omgivning(m2)
Hur många lager panel är det?
c/c avstånd mellan panelbrädor lager 1
c/c avstånd mellan panelbrädor lager 2
Alternativkostnad för målning (kr/m2)
BERÄKNINGSRESULTAT
NYCKELTAL
Antal löpmener (m) per m3
Antal löpmeter (m) per m2 lager 1:
Antal löpmeter (m) per m2 lager 2:
Totalt antal löpmeter per m2 lager 1 och 2
Alternativ 1 - WOODSAFE Impregnering
Antal löpmeter i projektet
Beräknad volym (m3)
Träslag
Jämförelsepris
Alternativ 2 - Målning
Träslag
Total målningsyta (m2)
Jämförelsepris
Sammanfattning projektkostnad
Impregnering
Målning
Besparing med impregnering