Skip to main content
Loading...

Utifrån skyddsbehovet kan byggnader delas in i olika brandtekniska byggnadsklasser (se bild nedan):

 • Br0 - Byggnad med mycket stort skyddsbehov.
  • Större byggnader över 16 våningar.
  • Verksamhetsklasserna 5C/5D mm.

 • Br1 - Byggnad med stort skyddsbehov.
  • Byggnader med tre eller fler våningar (gäller inte småhus) m.m.

 • Br2 - Byggnad med måttligt skyddsbehov.
  • Byggnader med två våningsplan.
  • Enplansbyggnad med en yta större än 200 kvm m.m.

 • Br3 - Byggnad med litet skyddsbehov.
  • Enplanshus m.m.


Brandteknisk byggnadsklass beror främst på antalet våningsplan.
Bildkälla: Träguiden.