Skip to main content
Loading...

Support till dig som BYGGHERRE, FÖRVALTARE

"Som byggherre tänker jag. Om jag ska bygga ett trähus eller använda trä och förvalta fastigheten på rätt sätt - vilka krav ställs då på mig som ansvarig för byggnadsverket efter överlämnande från byggentreprenör och slutbesked från byggnadsnämnden?"

Låt oss förtydliga de krav som ställs på dig som byggherre när du använder trä.
Först och främst måste du ställa krav och säkerställa att anlitad entreprenör följer de lagkrav som ställs på träproduktens brandtekniska prestanda.

Trämaterial som ska användas som fasadbeklädnad eller inomhus som vägg eller takbeklädnad m.m. omfattas av högre krav på att stå emot brand än träets naturliga prestanda.

Kravet på brandklass varierar beroende på applikation, men produktens prestanda ska alltid vara dokumenterad utifrån tredje parts certifiering, t.ex. typgodkännandebevis eller CE-certifiering med tillhörande tillverkningskontroll - eftersom brandsäkert trä omfattas av kontrollsystem AVCP system 1.

Ett vanligt misstag är att tillverkare/leverantör/distributör säljer trä som enbart verifierats genom klassifikationsrapport med prestandadeklaration som baseras på självdeklaration i system 4, inte system 1. Produkten är därmed felaktig deklarerad och ställer till stora problem vid slutbesiktning.

Som byggherre är du ytterst ansvarig om byggentreprenören inte följer spelreglerna att använda certifierade produkter. Det är du som byggherre som ska överlämna korrekt dokumentation och intyg vid slutbesiktning för att erhålla slutbevis från byggnadsnämnden och därmed få tillträde till byggnaden.

Även om det finns byggherrar som resonerar att "Det blir entreprenörens problem att lösa situationen om det visar sig att produkten är felaktigt dokumenterad", så tror vi med största säkerhet att du som byggherre inte blir speciellt glad om det visar sig att dina hyresgäster inte får flytta in i bostäderna eller att de företag som ska öppna sin verksamhet i gallerian inte får göra det eftersom entreprenören eller byggherren använt produkter som inte är certifierade och därmed måste bytas ut innan tillträde kan beviljas.

Som byggherre och förvaltare av byggnadsverket är det du som har det yttersta ansvaret av byggnadens brandskydd och i förlängningen den aktör som får underhållskostnader på ditt bord.

Att välja träpanel med felaktig dokumentation kan bli mycket kostsamt. Att välja träpanel som - oavsett metod (impregnering/färg) - behandlats utan beständiga egenskaper är en mycket dålig investering och totalt bortkastade pengar.

Det enda sättet för dig som byggherre och förvaltare att känna dig trygg är att kräva prestandadeklaration, CE-märkta och typgodkända produkter där bl.a. brandbeständiga egenskaper framgår. Känner du dig osäker eller helt enkelt vill få sakkunnig support, kontakta oss för ett professionellt bemötande och sakkunnig information för de alternativ som passar ditt projekt på bästa möjliga sätt.

Woodsafe ger dig ALLT-I-ETT.

Frågor och svar

Föreskrivande text B-s1,d0 MASSIVT TRÄ

Träpanel ska brandimpregneras enligt B-s1,d0 av fabrikat Woodsafe eller likvärdigt. Leverantör ska innan upphandling uppvisa prestandadeklaration samt CE-certifikat med hänvisning till CPR 305/2011, EN14915:2013 och prestanda B-s1,d0 för aktuellt träslag.

I prestandadeklaration ska det framgå godkännande med eller utan luftspalt.

Leverantör ska innan upphandling uppvisa typgodkännandebevis där det är fastställt att brandskyddsmedlet har beständiga brandegenskaper enligt SS-EN16755 DRF EXT.

Med likvärdig produkt avses annan produkt med likvärdig prestanda enligt Bilaga E.

Uppvisande av enskilda brandprovningsrapporter eller dokument med titel certifikat, utan ovanstående detaljer, är inte godkända dokument i projektets upphandling av brandimpregnerat trä.

Föreskrivande text B-s1,d0 PLYWOOD

Träpanel ska brandimpregneras enligt B-s1,d0 av fabrikat Woodsafe eller likvärdigt. Leverantör ska innan upphandling uppvisa prestandadeklaration samt CE-certifikat med hänvisning till CPR 305/2011, EN13986:2004+A1:2015 och prestanda B-s1,d0 för aktuellt träslag.

I prestandadeklaration ska det framgå godkännande med eller utan luftspalt.

Leverantör ska innan upphandling uppvisa typgodkännandebevis där det är fastställt brandskyddsmedlet har beständiga brandegenskaper enligt SS-EN16755 DRF1, DRF 2.

Med likvärdig produkt avses annan produkt med likvärdig prestanda enligt Bilaga E.

Uppvisande av enskilda brandprovningsrapporter eller dokument med titel certifikat, utan ovanstående detaljer, är inte godkända dokument i projektets upphandling av brandimpregnerat trä.

Föreskrivande text K210/B-s1,d0

Trä och plywoodskivor ska brandimpregneras enligt K210/B-s1,d0 av fabrikat Woodsafe eller likvärdigt. Leverantör ska innan upphandling av brandskyddsåtgärd uppvisa prestandadeklaration samt CE-certifikat med hänvisning till CPR 305/2011, EN13986:2004+A1:2015 (plywood) och/eller EN14915:2013(massivt trä), enligt B-s1,d0 för aktuellt träslag.

Leverantör/tillverkare ska innan upphandling/utförande av brandskyddsåtgärd också uppvisa Typgodkännandebevis, där det är fastställt att aktuellt träslag/plywood är certifierad som K210/B-s1,d0.

Med likvärdig produkt avses annan produkt med likvärdig prestanda enligt Bilaga E. Med likvärdig behörighet för tillverkarens kvalitetssystem, kan Bilaga C användas.

Uppvisande av enskilda brandprovningsrapporter eller dokument med titel certifikat, utan ovanstående detaljer, är inte godkända dokument i projektets upphandling av brandimpregnerat trä.

Föreskrivande text SP-FIRE 105

Träpanel ska brandimpregneras enligt SP-Fire 105 av fabrikat Woodsafe eller likvärdigt. Leverantör ska innan upphandling av brandskyddsåtgärd uppvisa prestandadeklaration samt CE certifikat med hänvisning till CPR 305/2011 EN14915:2013 enligt B-s1,d0 för aktuellt träslag.

Leverantör ska innan upphandling av brandskyddsåtgärd uppvisa Typgodkännandebevis där det är fastställt att brandskyddsmedlet har beständiga brandegenskaper enligt SS-EN 16755 DRF EXT.

Med likvärdig produkt avses annan produkt med likvärdig prestanda enligt Bilaga E. Med likvärdig behörighet för tillverkarens kvalitetssystem, kan Bilaga C användas.

Uppvisande av enskilda brandprovningsrapporter eller dokument med titel certifikat, utan ovanstående detaljer, är inte godkända dokument i projektets upphandling av brandimpregnerat trä.