Skip to main content

Brandtekniska prestandakrav omfattar produkten i sin helhet. Detta innebär att prestanda inte är specifikt för en, två eller tre sidor. Kravet gäller hela produkten och samtliga sidor oavsett om produkten är impregnerad eller brandskyddsmålad.

Detta är viktigt att känna till i samband med upphandling eftersom kostnaden för produkten och utförandet ofta har avgörande roll i val av produkt.

Genom att välja Woodsafe PRO™ eller Woodsafe Exterior WFX™ får du alltid en fyra sidors brandsäker träprodukt tillskillnad från brandmålad produkt som oftast bara målas på en sida vilket i praktiken innebär att 50-75% av brandskyddsmålad träpanel inte har något brandskydd alls.

 

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. SS-EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

SundaHus

SundaHus Miljödata är marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen vilket gör det möjligt för fastighetsägare att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen görs utifrån framtagna kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet.