Skip to main content
Loading...

Oavsett all information vi delar med oss av till dig och publicerar på vår hemsida så finns det alltid situationer som påverkar produkten och som ligger helt utanför vår kontroll.

Av just den anledningen vill vi poängtera följande som kan skapa problem om du inte följer våra anvisningar.

Lagerhållning & förvaring

Material ska förvaras i originalemballage tills montering sker.

Förvaring ska ske plant och väl upphöjt (>100 mm från fuktigt underlag).

Lagring sker med fördel inomhus, men utomhus i kallt lager går även bra.

Oavsett miljö måste alltid fuktförhållanden vara kontrollerade. Risken för kondens/ångbildning under virkesplasten måste t.ex. förhindras då denna fukt kan driva ut brandskyddsmedlet p.g.a. att träprodukten inte ventileras och det inte finns möjlighet till upptorkning i paketformatet.

Ångbildning kan skapas i miljöer där fukt tränger in i paketet - om solsken värmer paketet eller av växlande temperatur och omgivande luftfuktighet.

Målning

Målning ska utföras enligt våra faktablad.

Behandling ska ej utföras i förhållanden där hög luftfuktighet, starkt solsken, låg temperatur, dagg och frost förekommer, eller i närhet av sådan situation.

Kom ihåg att det är färgskiktets uppgift att vara kompatibelt med skyddande egenskap för brandskyddet, inte tvärtom. En bristfällig färg kan inte utgöra reklamationsrätt för eventuella skador som påstås orsakas av brandskyddsmedlet.

Utförandet med kontrollplan måste alltid uppvisas för granskning av målningsutförandet vid sådan situation.

Val av färgtyp

Det finns mängder av färgsystem för trä, och alla färger är inte lämpliga att använda.

Färgsystem som slamfärg, järnvitrol och kiselbaserade system är inte lämpliga att använda. Fabrikat som är certifierade i system CEN/ts 15912 DRF EXT är bl.a. Engwall & Claesson och Teknos.

För aktuella produkt/artikelnummer kontakta vår support för mer information.

Olika brandskyddssystem ger olika intryck

Woodsafe PRO™ som målas för exteriör användning ser ut som trä, det vill säga du ser trästrukturen.

I de fall andra åtgärder förekommer på samma fasad, t.ex. brandskyddsmålad vid sidan om Woodsafe PRO™, kommer visuell skillnad vara påtaglig eftersom det är olika system.

Samma förutsättning gäller ammoniumimpregnerade produkter som måste målas i tjocka skikt, även dessa kommer att se spacklade ut i relation till Woodsafe PRO™.

Infästning Woodsafe PRO

Inga särskilda krav på infästningsmaterial i relation till de av branschen rekommenerade.

Synliga spikhuvuden, fästplåtar m.m. som kan oxidera ska alltid målas så dessa defekter som orsakats av infästningsmaterialet självt inte skapar visuella eller praktiska problem.

Infästning Woodsafe Exterior WFX

Infästningsmaterial som spik och skruv ska vara av syrafast rostfri kvalitet.

Plåtbleck eller bleck av annat material, t.ex. aluminium eller zink, ska alltid ha sådana egenskaper eller skydd att de tål surt vatten (<ph5) som kan bildas från träslag som ceder, värmebehandlat trä, ek samt av överskott av brandskyddsmedel som inte fixerats i cellstrukturen.

Sur nederbörd, lågt pH

Träslag som impregneras med Woodsafe Exterior WFX™ består ofta av värmebehandlad furu typ Thermowood D, ceder, cederspån och ek. Dessa träslag men även andra träslag har innehåll av bland annat garvsyra. När dessa substanser blöts av regn i kombination med låga pH värden kan missfärgning uppstå på känsliga material eller absorberande material som betong.

Dropplåt ska gå ut från fasad och betongsockel och vara av typ rostfritt eller behandlad mot korrosion.
Sur nederbörd kan skapa detta fenomen som oftast enbart förekommer kort tid efter montering, men är sällan förekommande.

Kontakta supportavdelning för mer information.

CE-godkännande

Woodsafe tillhandahåller lego-impregneringstjänster att impregnera trä och plywood mot brand.

Prestandan som anges i certifikat är fastställda under specifikt utförande och aktuellt förhållande vid provningen. Om ändring utförs i relation till certifikat ( t.ex. hyvling, sågning, delning, montering, lackning m.m.), så ändras förutsättningen. Ansvaret för huruvida prestandan därefter är likvärdig åligger nedströmsanvändaren att säkerställa och ta ansvar för.

Förändringar av materialet kan inte Woodsafe Timber Protection ta ansvar för, då dessa förändringar ligger helt utanför vår kontroll. Detta är i sig ingenting konstigt, detta gäller alla certifierade produkter oavsett typ av produkt.