Skip to main content
Loading...

Woodsafe PRO™ och Woodsafe Exterior WFX™ är trä, men ändå inte trä som du är van vid. En behandlad träprodukt ser ut som vanligt trä, den känns som vanligt trä, den luktar som vanligt trä.

Skillnaden är att Woodsafe-impregnerad träpanel och plywood inte brinner av egen kraft och att produkten i sig självt utgör brandskyddet enligt kraven för B-s1,d0, K210/B-s1,d0, K110/B-s1,d0 samt SP-Fire 105.

Woodsafe PRO™

Används med fördel i interiör miljö och i exteriör applikation, t.ex. fasadbeklädnad i flervåningshus då byggherre önskar måla fasaden med traditionella färgsystem - t.ex. vattenburen oljealkydfärg. Woodsafe PRO™ kan ytbehandlas med flertalet olika färg och lacksystem för interiör användning utan att få försämrad brandklass eller försämrat index för rök (s1,s2,s3). Läs separat faktablad för målning i interiör och exteriör miljö.

Woodsafe Exterior WFX™

Är den enda CE-certifierade brandimpregneringen av trä med unika egenskaper speciellt utvecklad för användning i exteriör miljö helt utan krav på ytbehandling med färgsystem. Woodsafe Exterior WFX™ är ett vattenfast och beständigt brandskydd med unika bestående brandegenskaper i extrema exteriöra förhållanden, t.ex. nära sjö, hav, underjord m.m.


Exempel på lämpliga användningsområden

 • Vägg och takbeklädnad
 • Balkong, loftgång
 • Skärmvägg, skärmtak
 • Fasadbeklädnad
 • Inredning
 • Akustikdämpande
 • Plywood
 • Emballage
 • Dekoration
 • Konstruktion

Exempel på lämpliga byggnadsverk

 • Hotell, utrymningsväg
 • Sjukhus, vårdinrättning
 • Transport t.ex. tåg, lastbil, båt
 • Musik och konsertarena
 • Sport och idrottshall, -arena
 • Offentliga byggnader
 • Samlingslokaler
 • Flervåningshus
 • Modulbyggand
 • Konstruktion t.ex. tak, vind m.m.