Skip to main content
image
on 01 Jul 2019 10:00 AM

Nu kör vi igång ett rejält kunskapslyft! Efter sommaren lanserar vi en hemsida där vi ger saklig information om brandskyddat trä för att råda bot på den förvirring som ofta råder. Vi drar också igång en rad event runt om i landet för att öka medvetenheten om brandskyddat trä.

Nu tar vi på Woodsafe ett rejält grepp för att höja kunskapsnivån om brandskyddat trä. Anledningen är enkel. Vi har under lång tid märkt att det råder en förvirring om vad som egentligen gäller kring brandskyddat trä. Särskilt allvarligt är det när oseriösa aktörer sprider uppgifter som inte är verklighetsbaserade och ofta är en ren lögn. Samtidigt ökar intresset för trä och hur man kan brandsäkra en byggnad.

Därför kör vi igång ett nödvändigt kunskapslyft. Vi vill på ett ärligt sätt uppmärksamma byggbranschen och ge kunskapsinjektioner för att öka förståelsen om hur viktigt det är att göra rätt från början i hela byggkedjan, från upphandling och beslut till montering på byggplatsen. Allt för att du som nedströmsanvändare ska bli trygg i ditt projekt.

Kunskapslyftet sker på flera sätt. Vi kommer på flera orter runt om i landet hålla en rad event och möten där vi ger nya insikter som öppnar upp för diskussioner för alla som kommer i kontakt med brandskyddat trä, oavsett bransch, privat eller offentligt.

Vi samlar all viktig information om brandskyddat trä på en helt ny och informationsspäckad hemsida, www.brandskyddsforum.se som lanseras efter sommaren. Där kan du enkelt söka dig fram till värdefull information som du behöver för att granska ett underlag eller stilla din nyfikenhet. På ett smart sätt kan du söka i en stor mängd content där resultatet presenteras överskådligt och pedagogiskt. Ett viktigt redskap i ditt dagliga jobb. På hemsidan kan du också boka dig på ett event nära dig.

Allt för att du ska fatta bättre och kunskapsbaserade beslut samtidigt som vi vill råda bot på den begreppsförvirring som råder. Håll utkik efter www.brandskyddsforum.se!