WOODSAFES MILJÖPOLICY

Vårt miljöarbete utgår från att uppfylla de miljökrav som myndigheter och kunder ställer på oss, och företaget är certifierat enligt ISO 14001 för vårt systematiska hållbara miljöarbete. Vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening innebär följande: 

  • Vid utveckling av impregneringsmetod tas hänsyn till produktens energiförbrukning. 
  • Mängden avfall begränsas så långt det är möjligt och restavfallet sorteras. 
Vi skall i största möjliga mån prioritera miljövänlig val av resurser, som t.ex. elektricitet och uppvärmning av biobränsle. Företaget har gjort ett aktivt val att välja miljövänlig elektricitet såsom vatten och vindkraft. 

diskutera med våra experter? våra experter är här.