Miljö och hälsa

Woodsafe prioriterar miljö- och hälsosäkerhet

Woodsafe Prioriterar Miljö- Och Hälsosäkerhet
Woodsafe slutprodukter är inte klassade som miljö- eller hälsofarlig. Tillverkningsprocessen sker inom läckagesäkrad zon och inga utsläpp sker i produktionen. Detta är mycket högt prioriterat hos Woodsafe Timber Protection.

Fritt Från Bromerade Flamskyddsmedel
I media debatteras det om bromerade flamskyddsmedel med benämningar som PBB, PBDE, med mera. Inga av dessa substanser återfinns i våra färdiga slutprodukter eller i den av Osmose AB kvalitetsgaranterade råvara vi använder oss av.

Woodsafe Brandskyddade Träprodukter I Relation Till Svanen Miljösystem.
Woodsafe Timber Protection får allt oftare frågan om Woodsafe brandskydd uppfyller miljösystem t.ex. Svanen, Leed, Breeam. Svanen märkning är ett miljösystem som efterfrågas i allt större utsträckning av såväl arkitekter, byggare, beställare.

Svanen har kommit fram till följande:

Woodsafe brandskyddsimpregnerat trä och plywood ingår inte i Svanens kriterier enligt kraven på särskilda ämnen enligt 021, 026. Detta innebär därmed att Woodsafe brandskyddsimpregnerat trä kan användas i Svanen märkta projekt, som dessutom blir godkända brandteknisk enligt EU byggproduktförordning 305/2011 samt Boverkets krav enligt BBR och PBL.

Kontakta oss gärna för mer information.

Popular post

1
Låg kunskap om...
1
Woodsafe utsett...
1
1