OM BRANDSKYDDAT TRÄ

Brandteknisk beskrivning

Vad är brandimpregnering?
Begreppet impregnering när vi pratar brandskyddsimpregnering är inte ytbehandling med flödesmaskin, sprayning, doppning. Impregnering av trä så kallad brandimpregnering är en industriell vakuum tryckimpregneringsprocess där exakta flöden, tider, tryck med mera registreras av processdatorer. Det går inte överhuvudtaget att jämföra en impregnering där brandskyddsmedlet med tryck tränger in djup i träet och i vedens cellstruktur i relation till vissa aktörer som lovar fullgod och långvarig prestanda genom ytlig sprayning som i princip bara fastar på träets yttersta fiberludd.

Vilken påverkan har träslaget för brandklassen?
Vanligt trä har prestanda D-s2,d0 enligt Euroklassystemet och cwft. Genom impregnering kan träets prestanda förbättras och uppnå B-s1,d0 men det finns dock saker som påverkar. Träslagets naturliga egenskaper som densitet, kapillär egenskap, innehåll av hartser med mera påverkar resultatet där rökutveckling, värmeutveckling, genombränning direkt avgör om prestanda blir t.ex. B-s1,d0 eller B-s2,d0 och så vidare.
Det är därför varje träslag måste vara brandprovad, klassificerat och i slutänden för att få placeras på marknaden certifieras vilket innebär att hela tillverkningskedjan, kvalitetskontroll med mera ingår i ett system.

Fields of application?
Ofta bortglömd då allt för många inte känner till begreppet eller helt enkelt inte förstår innebörden. Det hela handlar om hur produkten är provad i relation till resultatet. Om en produkt t.ex. granpanel har prestanda B-s1,d0 utan luftspalt, då får den inte monteras med luftspalt eftersom den inte är verifierad enligt den förutsättningen. Det finns exempel där en produkt har prestanda B-s1,d0 utan luftspalt men B-s2,d0 med luftspalt, därmed är produkten inte godkänd att använda inomhus där B-s1,d0 är ett krav.

Skillnad mellan brandmålning och brandimpregnering?
Brandskyddsmålning på trä ger träet ett ytskikt som skyddar träet mot brand. Skillnaden är dock att färgskiktet inte förändrar träets egenskaper mot brand vilket innebär att brandskyddsmålning måste ske på samtliga exponerade sidor t.ex. fyra sidor vid montering av glespanel, på fram och baksida samt i varje hål när perforerad plywood används. Viktigt att känna till är att i Norge och i Danmark krävs samma brandklass i luftspalt t.ex. fasadbeklädnad. Detta innebär att du måste brandskyddsmåla alla sidor av träpanelen när flervåningshus byggs upp med träfasad.
Woodsafes brandimpregnering har alltid fyra sidors brandskydd som standard och det är träprodukten som sådan som utgör själva prestandan mot brand t.ex. B-s1,d0 och K210/B-s1,d0.

Varför måste jag välja certifierade produkter?
Föreställ dig att du klarat teoriprovet för körkort, men du har inte bevisat för kontrollanten att du kan köra bil. Då har du inget körkort och därmed får du heller inte köra bil. Samma sak gäller brandskydd av trä. Tillverkaren av produkten har skyldighet att vara certifierad, inte enbart brandprovad och klassificerad. Tyvärr missbrukas ordet certifikat allt för ofta som därmed skapar förvirring. Läs mer under support sidor.

Popular post

1
Låg kunskap om...
1
Woodsafe utsett...
1
1