Skip to main content
Loading...

Det bidra till både en hållbar miljö och nya utmaningar för arkitekterna

  • Alt

Bildkälla: Skövde kommun

När niovåningshusen i Frostaliden i Skövde byggs är trä ett givet material. Det ger arkitekten Micael Ekberg på Studio Ekberg nya möjligheter samtidigt som fasaden får ett kvalitetssäkrat brandskydd.

Trä - ett medvetet val
Till stomme och fasad används trä och för Skövdebostäder är materialet ett medvetet val. Man menar att det bidra både till en hållbar miljö och nya utmaningar för arkitekterna. Det är något som stämmer överens med uppfattningen hos arkitektbyrån Studio Ekberg i Göteborg.

- Vi gillar naturmaterial! säger arkitekten Micael Ekberg som står för gestaltningen av husen och tagit fram planlösningar. Trä är levande och det blir inte lika dött och sterilt som betong.

Tillsammans med PEAB lämnade arkitektbyrån in ett tävlingsförslag som vann. Trä ligger helt i tiden, menar Micael.

- Vi får nya möjligheter och materialet hjälper oss att forma husen så att de smälter in i den omgivande grönskan. Det har också ett mjukt och vänligare uttryck, välkomnande. Dessutom finns skogen nära tillhands tillsammans med förädlingsindustrin. Det bidrar till att trä är ett miljövänligt alternativ.

Brandsäkerhet ur flera aspekter
För att värna de sex husen mot eldsvåda har man brandsäkrat både stommen och fasaden. Stommen har klätts med gips och för beklädnaden har man använt brandimpregnerad thermowood. Det är höga hus som byggs och då är det av betydelse att en brand inte ska kunna spridas i fasaden mellan våningarna. Genom att använda brandimpregnerat trä undviker man detta. Vi har föreskrivit att brandimpregnerat trä ska användas i fasaden, påpekar Micael.

Luftspalten bakom fasadpanelen spelar också en viktig roll.

- Där ska inte branden få fäste och kunna sprida sig, därför måste luftspalten vara brandskyddad. Träpanelens alla fyra sidor måste vara brandimpregnerad.

Brandskyddet vilar på säker grund och arkitekterna har infriat de krav som brandkonsulterna satt upp. De inflyttade kan tillbringa sina dagar i husen på ett tryggt sätt i en vacker miljö präglad av trä och närhet till naturen.

 

Klicka här för att prenumerera på Woodsafes nyhetsbrev