WOODSAFES KVALITET & LEDNINGSSYSTEM

Woodsafe Timber Protection är certifierat enligt ISO 9001 via SP Certifiering. Vår certifiering bevisar att vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbeta och innehar ett kvalitetsledningssystem av brandimpregnering, kontroll och kontinuerlig förbättring samt effektivisering. Vi är en legoleverantör av servicetjänster för att impregnera trä mot brand för interiört och exteriört användningsområde. För oss innebär kvalitet att vi levererar tjänster och produkter som möter kundernas högt ställda förväntningar på kvalitet, leveranssäkerhet, service och totalekonomi. För att nå dit arbetar vi efter riktlinjer enligt ISO 9001 på följande sätt;  

  • Ett nära och långsiktigt samarbete med ackrediterade organ för brandprovning och certifiering för att tillgodose varje kunds behov och önskemål.
  • I samarbete med kunder och ackrediterade organ utvecklar vi metoder att följa de brandtekniska krav som ställs på byggnadsverk. 
Personalen skall vara kompetent och engagerad i att ständigt förbättra processer och kvalitetsarbete.  

diskutera med våra experter? våra experter är här.