FÖRELÄSNING

Woodsafe Timber Protection har mångårig erfarenhet av brandskydd av trämaterial, och vår kunskap avspeglas i marknadens bredaste sortiment av brandimpregnerade trävaror som är certifierade enligt lag och förordning. Önskar ni föreläsning och/eller kompetensutbildning inom området brandsäkert trä, funktionsbeskrivning eller regler kring EUs byggproduktförordning 305/2011, kontakta då Woodsafe support för kostnadsförslag i samband med utbildning. Grupputbildningar för upp till 10-15 personer är att rekommendera.

HJÄLPMEDEL - Bilaga E och Bilaga C. 
Fantastisk bra dokumentstöd för nedströmsanvändare att använda när olika fabrikat/system skall jämföras. Bilaga E ger tydlig översikt på produktens prestanda, t.ex. certifiering, träslag m.m. Bilaga C ger en tydlig översikt av tillverkarens/importörens kvalitetssystem, certifiering, behörighet m.m.

diskutera med våra experter? våra experter är här.