Skip to main content
Loading...

Tillsammans med premiumpartners erbjuder vid dig ALLT-I-ETT när du är i behov av brandsäkert trä.

Thomas Bengtsson - CEO

Omfattande brandprovningar av ledande institut runt om i världen bland annat Sverige, Danmark, Storbritannien och USA har visat att Woodsafe PRO™ och Woodsafe Exterior WFX™ behandlat trä har mycket hög prestanda vid påverkan av eld. Samtliga typprovningar är genomförda hos ackrediterade instanser t.ex. RISE (f.d. Sveriges Provning och Forskningsinstitut) att utföra typprovning, klassificering, fortlöpande övervakande tillverkningskontroll samt certifiering av vår produkt och företagets tjänster.

Woodsafe Timber Protection innehar fullständig certifiering av samtliga våra tjänster som CE-certifikat, typgodkännandebevis samt rattmärke enligt International Maritime Organization (IMO). Vår tillverkning är ISO 9001 certifierad och vårt miljöarbete för långsiktig hållbarhet är ISO 14001 certifierad samt att vår produktion lyder under övervakande och fortlöpande tillverkningskontroll i enlighet med kraven i CPR 305/2011, Annex ZA, AVCP system 1 samt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan, -och Bygglagen (SFS 2010:900) och 4 § 2 och 3 PBL samt Boverkets byggregler (BBR) 2:2, 5:231, 5:551, -punkt 2, 3 och 4, 6:21.

I mer än 20år har Woodsafe Timber Protection fokuserat att inta position som vägledande tillverkare som brandimpregnering av träprodukter. Av branschen anses Woodsafe Timber Protection en av de ledande tillverkarna med en imponerande godkännandelista av certifierad prestanda och hundratals inspirerande projekt runt om i Europa bland annat världens största ek tak vid Gardermoens PirNord samt världens högsta trähus i Norge.

Årligen hanterar Woodsafe Timber Protection i samarbete med våra premiumpartners mer än 700st projekt som används till skola, gymnasium, högskolor, sjukhus, sportarenor, offentliga byggnader, flervåningshus och fasader, transportsektor, hustillverkningsindustri m.m.