Skip to main content
Loading...

Brandklass är en sak, rökutveckling en annan som påverkas av flertalet faktorer. Kraven på låga indexvärden för rök t.ex. -s1 är särskilt viktigt i slutna utrymmen och i alla interiöra utrymmen oavsett i byggnader eller i transportsektorn som båt, tåg, buss m.m.

I Sverige föreskrivs SP-Fire 105 som är ett konstruktionsbrandkrav på träfasad medan i Norge föreskrivs B-s3,d0 och i Danmark B-s1,d0. När det gäller specifika krav på rökutveckling i öppen miljö såsom fasadbeklädnad och öppna loftgångar har indexvärdet för rök liten eller ingen betydelse. I Danmark accepteras SP-Fire 105 istället för B-s1,d0 men enligt provningsmetoden SP-Fire 105 tas ingen hänsyn till rökutveckling, däremot accepteras inte B-s2,d0 av konsulter vilket då blir motsägelsefullt. Träslag med innehåll av kåda, hartser m.m. påverkar index för rök, detta går inte att utesluta eftersom det är naturliga egenskaper. Det viktiga är enligt vår mening att brandskyddsmedlet minimalt inte bidrar till ökad rökutveckling inom ramen för rökutveckling enligt parameter TSP i EN13823.

Index för rök är -s1, -s2, -s3 och där –s1 är den lägsta och därmed den bästa. För att uppnå –s1 får inte total smoke production värdet överstiga TSP <50. Det är viktigt att förstå att allt som tillförs produkten t.ex. brandskyddsmedel, färg, toppfärg, faner, laminat samt montering med eller utan luftspalt och träet som sådant ingår i klassificeringen av produktens rökindex. Vissa träslag som brandskyddsbehandlats oavsett med färg eller impregnering har ett värde av TSP <50, vilket innebär att du inte kan göra någonting med panelen t.ex. att måla den med lasyr, lack m.m. Samma sak gäller luftspalt där flertalet aktörer på marknaden framställer att deras produkt uppfyller B-s1,d0 men som i själva verket provats utan luftspalt. En produkt som monteras med luftspalt trots att den provats utan luftspalt innebär att byggaren monterar en produkt som inte är godkänd eftersom produkten presterar B-s2,d0 istället för -s1.

Woodsafe har låga indexvärden för rök. Flertalet olika träslag tillsammans med färgsystem som lasyr, täckfärg, hårdvaxolja, två komponentslack har provats med godkända rökindex motsvarande –s1.