Skip to main content
Loading...

Woodsafe Timber Protection är certifierat enligt ISO 9001 via RISE. Vår certifiering bevisar att vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och att vi har ett tredjepartsgranskat kvalitetsledningssystem för vakuum tryckimpregneringsprocess, fixeringsprocess, internkontroll och kontinuerligt arbete för förbättring och effektivisering. Vi är en servicetjänst till byggindustrin att förädla träegenskaper mot brand för interiör och exteriört användningsområde. För oss innebär kvalitet att vi levererar tjänster och produkter som möter kundernas högt ställda förväntningar på leveranssäkerhet, prestanda, kvalitet, sakkunnig rådgivning och service för produkten. För att nå dit arbetar vi efter riktlinjer enligt ISO 9001 på följande sätt;

  • Ett nära och långsiktigt samarbete med ackrediterade organ för brandprovning och certifiering för att tillgodose varje kunds behov och önskemål.
  • I samarbete med kunder och ackrediterade organ utvecklar vi metoder att följa de brandtekniska krav som ställs på byggnadsverk.
  • Ett noga urval av partners med målsättning att utvecklas till premiumpartners där deras kompetens inom brand utbildats av Woodsafe Timber Protection.

Personalen skall vara kompetent och engagerad i att ständigt förbättra och effektivisera processer och kvalitetsarbete.