Skip to main content
Loading...

Grundprincipen är att träet inte skall bidra med brand och minimalt med energi och rökutveckling. Träet som sådant blir aldrig obrännbart, det går inte. Detta är viktigt att förstå eftersom det finns aktörer som påstår att deras brandskydd gör träet obrännbart (typ A2-s1,d0) vilket är helt omöjligt då trä är brännbart, inte obrännbart.

Elden är ett fenomen som uppstår när en gas genomgår en exoterm reaktion som inbegriper förbränning av ett brännbart ämne i detta fall träet som sådant. Förbränningen som sker i kontaktytan reduceras kraftigt när Woodsafe PRO eller Woodsafe Exterior WFX aktiveras via den värme som uppstår. Den kedjereaktion som startar i brandskyddsmedlena bildar vatten som sänker temperaturen på kontaktytan och koldioxid som förbrukar de brännbara pyrolysgaser som uppstår. Följden blir att träet som sådant endast förkolar (som blöt ved) och att inte bidra med brandspridning.

I jämförelse mellan Woodsafe och brandskyddsmålning så förbättrar eller förändrar inte brandskyddsfärg eller brandskyddslack träets förmåga att brinna. Träprodukter som målas med brandskyddsfärg har fortfarande egenskap D-s2,d0 men det finns således ett färgskikt med egenskap B-s1,d0. Den avgörande skillnaden är alltså att Woodsafe är ALLT-I-ETT B-s1,d0 medan brandmålad träpanel är B-s1,d0/D-s2,d0.

Woodsafe

  • Brandskydd ALLT-I-ETT
  • Träet utgör brandskydd B-s1, d0
  • Bildar ingen beläggning
  • Bevarar struktur, känsla och nyans
  • Tål tuffa tag t.ex. korridorer, idrottshallar

Brandskyddsfärg, lack

  • Bildar en beläggning B-s1,d0
  • Träet är fortfarande D-s2,d0
  • Påverkar struktur, känsla och nyans
  • Känslig för träets naturliga rörelse
  • Känsligt för slitage och slag