Skip to main content
Loading...

I Sverige används provningsmetod SP-Fire 105 för godkännande av fasadbeklädnad i flervåningshus som ett godkänt alternativ till obrännbar A2-fasad enligt Boverkets BBR. Godkänd SP-Fire 105-fasad ska alltid av tillverkaren omfattas av typgodkännandebevis där godkännandet inkluderar beständiga brandegenskaper för exteriör miljö enligt normen EN16755 EXT.

Det spelar i praktiken ingen roll om godkänt system för brandskyddsfärger eller brandimpregneringsmedel klarar SP-Fire 105 om systemet inte har brandbeständiga egenskaper i exteriör miljö där panelen omges av regn, fukt och UV.

Om byggherre investerar i system som är godkända enligt SP-Fire 105 så kastas pengarna i sjön. I stället för en brandsäker byggnad så har byggherren fått en brandfarlig fasad som inte uppfyller kraven i BBR.

Det finns brandskyddsfärg som inte klarar av att målas på exteriör fasadbeklädnad precis som det finns brandimpregneringsmedel som urlakas på grund av hygroskopicitet. Det är därför mycket viktigt att sakkunniga brandkonsulter, arkitekter och nedströmsanvändare såsom byggentreprenör enbart föreskriver och använder sig av typgodkända system enligt SP-Fire 105 och EN 16755 DRF EXT.

Systemets uppbyggnad består av panel, reglar och eventuella luftspaltsåtgärder för att förhindra skorstenseffekt och brandspridning.

SP-Fire 105 är en konstruktionsprovning av fasadbeklädnadens uppbyggnad, inte en konstruktionsprovning av väggen i sin helhet såsom brandavskiljande konstruktion.

Detta är viktigt att känna till då många tror att träpanel som uppfyller SP-Fire 105 går hand i hand med hela väggkonstruktionen, vilket alltså inte stämmer.

I de fall bakomliggande substrat inte består av A1 eller A2 så måste kompletterande åtgärd, t.ex. A2-godkända skivor, användas om bakomvarande substrat består av träelement med prestanda D-s2,d0.

I huvudsak består SP-Fire 105-provningen av att kontrollera strålningsvärde från fasad (<80kW/m2), takfotstemperatur (<450° C) samt nedfallande delar och brandspridning längs fasadens yta.