Skip to main content
Loading...

Woodsafe Allt-I-Ett

Woodsafe ALLT-I-ETT innebär att du alltid får en produkt med 4-sidors brandskydd. Detta är en fördel som du bör ta i beaktning när du jämför Woodsafe med brandskyddsmålning som oftast enbart inkluderar 1 sida eller i bästa fall 3 sidor. Kom ihåg att montering med luftspalt och glespanel samt perforerad plywood där det krävs 4-sidors brandskydd och i varje borrat hål. Som inköpare, kalkylator, beräkningskonsult eller beställare måste du ta med detta i din kalkyl för att den skall hålla.

Woodsafe faktureras kund som standard med 4-sidors brandskydd medan brandskydds-målning vanligtvis debiteras 1-sidigt per m2. Till höger presenteras prisexempel för Woodsafe brandimpregnering i relation till brandskyddsmålning. Prisexemplet beräknas utifrån täckande bredd 1000mm (1m2) till ett generellt pris på 150kr per m2, och prisjämförelsen presenteras i kronor per löpmeter.

Observera att priset (150kr/m2) inte avspeglar marknadspriser som kan variera beroende på leverantör och träslag. Prisexempel avser enbart brandskydd, inte träpanel eller plywoodskiva.

Frågor och svar

PayBack-Time 21x145mm

Nedan visas PayBack Time där Woodsafe PRO jämförts med Novatherm 2FR.

Källa: Mälardalens Högskola

Brandskydd av Exteriör panel 21x145mm (Prisindikation)

Källa: Mälardalens Högskola

Brandskydd av Interiör panel 22x70mm (Prisindikation)

Källa: Mälardalens Högskola

Underhållskostnad i 8års intervall (enbart målning)

Källa: Mälardalens Högskola

Inköp och 8år underhålls intervall inkluderat tidigare åtgärd

Källa: Mälardalens Högskola