WOODSAFES MILJØPOLITIKK

Vårt miljøarbeid forutsetter å møte de miljøkrav som myndigheter og kunder gir oss, og selskapet er sertifisert etter ISO 14001 for systematisk miljømessig bærekraft. Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensning innebærer følgende: 

  • Ved utvikling av impregneringsmetoder tar vi hensyn til produktets energiforbruk. 
  • Avfallsmengden er redusert så langt som mulig, og det gjenværende avfallet sorteres.   
Vi skal så langt som mulig prioritere miljøvennlige valg av ressurser, for eksempel elektrisitet og oppvarming av biobrensel. Selskapet har gjort et aktivt valg for å velge grønn elektrisitet som vann og vind.