WOODSAFES KVALITET- OG STYRINGSSYSTEM

Woodsafe Timber Protection er sertifisert i henhold til ISO 9001 via SP-sertifisering. Vår sertifisering beviser at vi gjennomfører et systematisk kvalitetsarbeid og har et kvalitetsstyringssystem for brannimpregnering, kontroll og kontinuerlig forbedring og effektivisering. Vi er en underleverandør av tjenester for impregnering av trevirke mot brann, for innendørs og utendørs bruk. For oss betyr kvalitet at vi leverer tjenester og produkter som oppfyller våre kunders høye forventninger til kvalitet, levering, service og totaløkonomi. For å oppnå dette, arbeider vi etter retningslinjene i ISO 9001 som følger:  

  • Et tett og langsiktig samarbeid med godkjente kontrollorganer for branntesting og sertifisering, for å møte hver enkelt kundes behov og ønsker.
  • I samarbeid med kunder og godkjente organer utvikler vi metoder for å overholde brannsikkerhetskrav til byggverk.   
De ansatte skal være kompetente og engasjerte i å kontinuerlig forbedre prosesser og kvalitetsstyring.