VERDT Å VITE

Du vet at brannkravene omfatter produktet i sin helhet, dvs. alle sider. Ikke én, to eller tre sider, som mange tror, ​​spesielt i forbindelse med innkjøp der prisen ofte bestemmer valg av produkt. Ved å velge Woodsafe får du alltid et firesidig brannsikkert treprodukt. I beregningen skal den andre metoden/ytelsen sammenlignes med prisen på firesidig brannvern uten krav til fornyelse av brannhemmende middel.

Woodsafe anbefaler å bruke VEDLEGG E.