VEDLEGG-E OG VEDLEGG-C

Fantastisk god dokumentstøtte for nedstrømsbrukere for anvendelse når ulike merker / systemer skal sammenlignes. 

  • Vedlegg E gir en tydelig oversikt over produktets ytelse, for eksempel sertifisering, treslag osv.  
  • Vedlegg C gir en tydelig oversikt over produsentens/importørens kvalitetssystem, sertifisering, tillatelse osv.