VÅRE SERTIFIKATER OG KVALIFIKASJONER

Woodsafe Timber Protection omfattes av de fleste sertifiseringer som utstedes av velkjente tekniske kontrollorganer, f.eks. SP-sertifisering (0402). Våre tjenester er sertifisert i henhold til EUs Byggevareforskrift og den relevante harmoniserte produktstandarden, vedlegg ZA system 1, Plan- og bygningsloven SFS 2010: 900 med flere.  

Våre sertifiseringer betyr at vi er en kvalifisert produsent med rett til å gjøre treprodukter med egenskaper mot brann tilgjengelig for nedstrømsbrukere. Woodsafe Timber Protection har vært kvalifiserte produsenter i henhold til EUs Byggevaredirektivet (CPD) og erstattende forskrift, -Byggevareforskriften siden 2009.