SUPPORT: BYGNINGSENTREPRENØR

I din rolle som byggherre/entreprenør har du ansvar for å bruke sertifiserte produkter. Brannvern er sikkerhet, og skal behandles på seriøst grunnlag, i henhold til lovens krav om produktetytelse. Brannsikkerhet er en kostnad, men nedstrømsbrukeren kan ikke ta snarveien det er å bruke produkter som er billige på bekostning av at de ikke er sertifisert for bruk. Ingen byggherre ville f.eks ta sjansen på å bruke "takstoler av lav fasthetsklasse" eller "benytte ikke-godkjent el-tilslutning" eller "benytte ikke-godkjent våtromsmontører".

Med økt etterspørsel etter treprodukter som kledning, fasade og dekormaterialer, så øker kravene til entreprenørers kunnskap og bevissthet om brannsikkerhet. Økte krav til brannsikkerhet stiller høyere krav til at du som byggherre kjenner reglene om treprodukters egenskaper mot brann. Hva er egentlig B-s1,d0? En kombinasjon på papir, en lav pris eller et produkt i samsvar med nasjonale byggeforskrifter i henhold til bygningslovgivningen, og EUs byggevareforordning med krav til CE-merking.

Brochure

System for dokumentkontroll 

Vi vet at du synes at brannsikkert tre er komplisert     

Vi tror vi vet at du synes brannsikkert tre er komplisert. Det er derfor vi anbefaler at utbyggere bruker vedlegg E og vedlegg C for å lette sammenligning av egenskapene til produkter, kvalitetssystemer og mer. Kontakt vår support eller Woodsafes premium-partnere for riktig innkjøp og best mulig støtte. Våre samarbeidspartnere gir deg problemfri levering av brannsikrede treprodukter til byggeprosjektet til dine oppdragsgivere/kunder.       

"Den enkleste måten å lykkes med et prosjekt på, er å gjøre det riktig fra begynnelsen, ikke å korrigere feil beslutninger"

Premium Partners

Kunsten å velge merke/leverandør     

Til å begynne med er det åpenbart at brannklassen må være oppfylt og sertifisert i henhold til EUs Byggevareforordning 305/2011. Men en brannklassifisering på et dokument betyr ikke at produktet med selvfølge er egnet for bruk. Tre er et levende materiale med unike egenskaper og evne til å kunne brannsikres. Avhengig av dine bruksbehov, må du ta hensyn til mer enn bare brannklasse. Det finnes selvfølgelig flere produkter enn Woodsafe på markedet. Spørsmålet du bør stille deg er hvorfor et produkt er sertifisert og et annet ikke, hvorfor et produkt er dyrere enn et annet, og så videre. Woodsafes servicetjeneste for å brannimpregnere treverk omfattes av et utvalg av sertifiserte produkter/tjenester i henhold til lov og forskrifter, og som omfatter mer enn 100 kombinasjoner av treslag, brannklasse, behandling og mer. Vi kjenner reglene, og vi hjelper deg mer enn gjerne. 

 Den enkleste måten å lykkes i et prosjekt på, er å gjøre alt riktig fra begynnelsen, ikke å korrigere feilaktige beslutninger!