SUPPORT: BRANNKONSULENT

I din rolle som en sakkyndig brannkonsulent, eller som en intern konsulent hos byggefirmaet, er det fire viktige faktorer du må kjenne til, og framfor alt som du bør følge hvis du og selskapet skal leve opp til loven.

  1. Brannimpregnert treprodukt omfattes av de obligatoriske kravene til CE-sertifisering
  2. Brannimpregnert treproduktet omfattes av de obligatoriske kravene til ytelsesdeklarasjon (DoP).
  3. Produsenten skal være underlagt kravet om å, i likhet med typegodkjenningsbevisets krav om tredjeparts produksjonsinspeksjon, bevise kontinuerlig kvalitetskontroll, i henhold til plan- og bygningsloven (SFS 2010: 900). 
  4. Hvert enkelt treslag som omfattes av de obligatoriske kravene for sertifisering og der sertifisering egentlig refererer til riktig standard, for eksempel harmonisert produktstandard. 

Woodsafe er autorisert produsent     

Siden 2008 er våre tjenester godkjent, og siden 2009 som den første produsenten i Nord-Europa, er våre tjenester også CE-sertifisert i henhold til harmonisert produktstandard EN14915 og EN 13986. Vårt kvalitetssystem er sikret i henhold til vedlegg ZA, system 1. Vår kunnskap om brannimpregnert trevirke er vår styrke, som gir deg som sakkyndig konsulent/brannkonsulent trygghet i ditt arbeid og valg av regulert produkt. Vårt kvalitets- og styringssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001, utstedt av SP.

Hvorfor sertifisering og tredjepartskontroll?

Med tillatelse mener vi at du som sakkyndig brannkonsulent har et ansvar for å froeskrive og/eller henvise til produsenter med tillatelse til å levere brannimpregnert trevirke på markedet. Tillatelse betyr at produsentens tjenester og kvalitetssystem er sertifisert, og står under tredjepartskontroll. Produsenter som ikke står under tredjepartskontroll og produkter som ikke er sertifisert, som bare er branntestet og klassifisert, er ikke det samme som autoriserte produsenter. Det er av største betydning for deg i din rolle som sakkyndig konsulent at du forstår viktigheten av at resultatet i en brannklassifikasjonsrapport ikke kan, og ikke skal utgjøre godkjenning for bruk i permanente bygningskonstruksjoner.  

Typegodkjenningssertifikat er ikke lenger et krav i BBR, men kvalitetssikring er det i henhold til plan- og bygningsloven, som praktisk talt utelukker ethvert system som ikke følger systemet for produksjonskontroll, for eksempel tredjeparts produksjonskontroll utført av tekniske kontrollorgan som SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Nr.Body 0402). 

Hvor godt kjenner du til om dokumentene er riktige     

I tillegg til disse fire ufravikelige kravene bør du som sakkyndig konsulent i din profesjonelle rolle ha tilstrekkelig kunnskap til å skille ut dokumenter som ikke er sertifiserte. Problemet med uriktig dokumentasjon er omfattende, f.eks. branntester, klassifikasjonsrapporter, dokumenter utformet av andre institusjoner med tittelen sertifikat, men som i praksis er ikke et sertifiserende sertifikatet etter Plan -og bygningsloven eller EUs byggevareforskrift med mer. Det finnes eksempler på at institusjoner utsteder sertifikater for et produkt eller for en produsent, som generelt beskriver produktet som sertifisert B-s1,d0. Men faktisk er det ikke det ekte sertifikater i henhold til kravene i vedlegg ZA og Byggevareforskriften 305/2011. Dokumentet har tittelen sertifikat, men mer enn det er det ikke, iallfall ikke hvis man skal overholde kravene i byggevareforskriften.

Å lese dokumentasjonen er ikke alltid lett.  

Rådet til deg som sakkyndig brannkonsulent er å ikke se deg blind på for eksempel B-s1, d0. Det er flere faktorer som er like viktige, for eksempel 
    • Oppfylles f.eks. B-s1, d0 med eller uten en luftspalte?                
     - B-s1, d0 uten luftspalte gir i mange tilfeller B-s2,d0 med luftspalte.
    • Er gjeldende treslag sertifisert?                
    - Sertifisert gran kan ikke erstatte bruk av andre treslag,                     f.eks furu.      
   • Hva er treslagets tynneste tykkelse for godkjenning B-s1, d0?                   
   - Godkjent på 25 mm innebærer ikke at det er godkjent på f.eks. 15 mm.  

Andre faktorer som påvirker ytelsen, og som må framgå av sertifikatet er:
    • Oppfylles f.eks. B-s1,d0 også om granpanel males?      
    • Oppfylles B-s1,d0 også om panelet er montert som lekter, noe som gir 4-siders eksponering.      
    • Oppfylles B-s1, d0 hvis kryssfinerplaten er perforert?               
    - Glatt kryssfiner B-s1,d0 innebærer ikke at perforert kryssfiner har B-                 s1, d0.   

Å sammenligne brannimpregnering med brannsikringsmaling

Vi vil ikke gå i detalj om forskjellen, men det er noen faktorer du må ta hensyn til og sikre. Disse inkluderer:     
  • Lekter må brannsikringsmales på alle fire sider for å             oppfylle kravene ved slik montering som er vanlig  i tak og vegger, f.eks idrettshall, korridorer etc. 
  • Perforert kryssfiner må brannsikringsmales på forsiden og baksiden           og i alle perforerte hull for å overholde kravene når det er perforert             kryssfinér brukes.
  • Gjennomføring på stedet er manuelt og anses som ukontrollert i forhold til industrielle produkter. 

Woodsafe anbefaler at egenkontroll dokumenteres i henhold til borehullprinsippet som er utviklet av interesseforeningen Nordiskt Brandskyddat Trä (http://www.nordbt.se/se/) Instruksjoner for kontroll av arbeidsplassen som anbefalt av SP/NBT