SUPPORT: ARKITEKT

Nå trenger ingen arkitekt eller designer være redd for manglende brannsikring, utvasking eller andre svakheter som tidligere har forekommet i blant annet saltimpregnert tre og trebaserte plater. Ved å bruke Woodsafe-brannsikkert tre, får du tilgang til vår kunnskap om brannsikkert tre som er brukt i mer enn 25 år på verdensbasis under varierende klimatiske forhold. Velg naturlige materialer (tre), og skap naturlige trivelige miljøer med eik, lerke, furu, lønn, bjørk, sedertre, bøk, thermowood, ask, poppel, osp, gran, furu og andre.

Støtte i prosjektet og foredrag

En vanlig situasjon er at Woodsafe Timber Protection kommer inn sent i prosjektet. For å unngå tekniske hindringer, som egentlig ikke bør oppstå, så er Woodsafes ekspertrådgivere mer enn glade for å besøke deg og diskutere og forklare de tilgjengelige alternativene. Hvis du ønsker en forelesning om brannsikkert tre, funksjonsbeskrivelse og regler om CPR, ta kontakt med teknisk support for mer informasjon.

Som arkitekt, bærer du et stort ansvar for å foreskrive 

Som arkitekt har du et stort ansvar for å foreskrive og henvise til produkter med riktige egenskaper mot brann. Vanlige problemer er at regelteksten bare refererer til brannklasse. Det er helt feil å referere utelukkende til brannklasse. Dette høres kanskje rart ut, men er lett å forstå. Brannvern er sikkerhet og omfattes av en rekke juridiske krav og sertifiseringskrav. Loven skal følges, vanskeligere enn det er det ikke. Det vanskelige er å vite hva loven egentlig krever. Woodsafe forstår at det kan virke komplisert å forstå alle brannklasser og ulike aktørers lovord om sine spesielle tjenester. Men hvis du som arkitekt foreskriveri henhold til under, gjør du det riktige. Alt du trenger å tillegge teksten er om det dreier seg om kryssfiner eller heltre. Hvis du bruker begge deler, kan du kopiere teksten inn i teksten i byggedokumentene. 

Anbefaling gjelder for B-s1, d0 og K210 / B-s1, d0 

Tre og kryssfinér må brannimpregneres i henhold til K210/B-s1,d0 av Woodsafe fabrikat eller tilsvarende. Leverandør/produsent skal før anskaffelse/gjennomføring av brannsikringstiltak vise DoP (ytelsesdeklarasjon), samt CE-sertifikat med henvisning til CPR 305/2011, EN 13986: 2004 (kryssfiner) og/eller EN14915: 2013 (heltre), i henhold til B-s1,d0 for det aktuelt treslaget. Leverandør/produsent skal før anskaffelse/gjennomføring av brannsikringstiltak også vise typegodkjenningsbevis, hvor det fastslås at aktuell tretype/kryssfiner er sertifisert som K210/B-s1,d0. Med likeverdig produkt menes et annet produkt av tilsvarende ytelse i henhold til vedlegg E. Med tilsvarende autorisasjon for produsentens kvalitetssystem, kan vedlegg C brukes. Presentasjon av de enkelte branntestrapporter eller dokumenter med tittelsertifikater, uten ovenstående opplysninger, er ikke godkjente dokumenter i prosjektets anskaffelse av brannimpregnert trevirke.

Anbefalt forskriftstekst fasadekledning SP-Fire 105 

Trepanel skal brannimpregneres i henhold til SP-Fire 105 og B-s1,d0 av Woodsafe-fabrikat eller tilsvarende. Leverandør/produsent skal før anskaffelse/gjennomføring av brannsikringstiltak vise DoP (ytelsesdeklarasjon), samt CE-sertifikat med henvisning til CPR 305/2011 EN 14915:2013, i henhold til B-s1,d0 for det aktuelle treslaget. Leverandør/produsent skal før anskaffelse/gjennomføring av brannverntiltak oppvise typegodkjenning der det fastslås at det brannhemmende middelet har bestandige egenskaper i henhold til CEN/TS15912:2012 DRF EXT, alternativt ASTM 2898D. Med likeverdig produkt menes et annet produkt av tilsvarende ytelse i henhold til vedlegg E. Med tilsvarende autorisasjon for produsentens kvalitetssystem, kan vedlegg C brukes. Presentasjon av de enkelte branntestrapporter eller dokumenter med tittelsertifikater, uten ovenstående opplysninger, er ikke godkjente dokumenter i prosjektets anskaffelse av brannimpregnert trevirke.