SERTIFISERING - WOODSAFE FIREPRO™

Woodsafe Timber Protections foredlings- og produksjonsprosess av heltre er sertifisert i henhold til harmonisert produktstandard EN14915: 2013 og NS-EN 13986: 2004 (EU-kommisjonens Byggevare forordning 305/2011 henhold AVCP system 1, vedlegg ZA). Ytelseserklæring (DoP) er tilgjengelig med sertifiseringsdokumentreferanse SC0268-09, SC0243-09 og sertifisert i henhold til BBR Plan- og bygningsloven (SFS 2010: 900) med sertifiserende dokumentreferanse TG0268-08.

Certifikat

Tabellen nedenfor gir en forenklet oversikt. Flere kombinasjoner er tilgjengelige, inkludert størrelse, underlag, overflatebehandling, maskinering etc.

TABELL 

Träslag

Prestanda

Tunnaste tjocklek

Certifierande dokumentreferens

Furu

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Furu

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Furu

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Gran

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Gran

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Gran

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Gran

SP-Fire 105

21mm

TG0263-08.

Gran + 2komp lakk

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Gran + vannbasert maling

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Eik

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Eik

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Eik

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Eik + hardvoksolje

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Sibirsk lerk

B-s1,d0

21mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Sibirsk lerk

K210/B-s1,d0

21mm

TG0263-08.

Sibirsk lerk

K110/B-s1,d0

21mm

TG0263-08.

Red Western Cedar

B-s1,d0

19mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Red Western Cedar

K210/B-s1,d0

19mm

TG0263-08.

Red Western Cedar

K110/B-s1,d0

19mm

TG0263-08.

Poppel

B-s1,d0

15mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Poppel

K210/B-s1,d0

15mm

TG0263-08.

Poppel

K110/B-s1,d0

15mm

TG0263-08.

Lønn

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Lønn

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Lønn

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Bjørk

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Bjørk

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Bjørk

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Osp

B-s1,d0

21mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Osp

K210/B-s1,d0

21mm

TG0263-08.

Osp

K110/B-s1,d0

21mm

TG0263-08.

Varmebehandlet furu

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Varmebehandlet furu

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Varmebehandlet furu

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Ask

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Ask

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Ask

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Ask, lekter

B-s1,d0

21mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Ask + 2 komp. lakk

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Kryssfiner

Prestanda

Tunnaste tjocklek

Certifierande dokumentreferens

Gran

B-s1,d0

12mm

SC0268-09, EN13986:2004

Gran

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Gran

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Furu

B-s1,d0

12mm

SC0268-09, EN13986:2004

Furu

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Furu

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Bjørk

B-s1,d0

6mm

SC0268-09, EN13986:2004

Bjørk

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Bjørk

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Bjørk, perforert

B-s1,d0

12mm

SC0268-09, EN13986:2004

Poppel

B-s1,d0

5,5mm

SC0268-09, EN13986:2004

Poppel

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Poppel

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Fuma

B-s1,d0

25mm

SC0268-09, EN13986:2004

Fuma

K210/B-s1,d0

25mm

TG0263-08.

Fuma

K110/B-s1,d0

25mm

TG0263-08.

Abachi

B-s1,d0

25mm

SC0268-09, EN13986:2004

Abachi

K210/B-s1,d0

25mm

TG0263-08.

Abachi

K110/B-s1,d0

25mm

TG0263-08.

Mahogany

B-s1,d0

12mm

SC0268-09, EN13986:2004

Mahogany

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Mahogany

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Luana

B-s1,d0

12mm

SC0268-09, EN13986:2004

Luana

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Luana

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Gran, IMO

 

4 - 28mm

 

Bjørk, IMO

 

4 - 28mm

 

Poppel, IMO

 

4 - 28mm