Miljø og helse

Miljø og helse

Woodsafe prioriterer miljø- og helsesikkerhet
Woodsafe sluttprodukter er ikke klassifisert som miljø eller helsefarlig. Fremstillingsprosessen foregår i lekkasjefrie soner, og det er ingen utslipp fra produksjon. Dette er en meget høy prioritet fra Woodsafe Timber Protection.

Uten bromerte flammehemmere
I mediedebatten nevnes bromerte flammehemmere med navn som PBB, PBDE, og mer. Ingen av disse stoffene finnes i våre ferdige sluttprodukter, eller i Osmose AB som er den kvalitetssikrede råvaren vi bruker.

Woodsafe brannhemmende treprodukter i forhold til det nordiske miljømerkesystemet Svanen.
Woodsafe Timber Protection får i økende grad spørsmål om Woodsafe-brannsikring oppfyller miljøsystemer, f.eks. Svanen, Leed, Breeam. Svane, Leed, Breeam osv. miljøsystem som etterspørres stadig mer av både arkitekter og utbyggere og av kjøpere.

Svanen har kommet frem til følgende:

Woodsafe brannimpregnert trevirke og kryssfiner inngår ikke i Svanens kriterier i henhold til kravene om spesifikke stoffer i henhold til 021, 026. Dette betyr derfor at Woodsafe brannimpregnert trevirke kan brukes i svanemerkede prosjekter, som også godkjennes brannteknisk under EUs byggevareforordningen 305/2011, samt byggelovens krav under BBR og PBL.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.