MILJØ

I media debatteres bromerte flammehemmere som svært farlige, ofte i begreper som PBB og PBDE, men også borsyre omtales som et farlig stoff i følge REACH-listen. Woodsafe Timber Protection bruker to forskjellige brannhemmende midler produsert av Koppers Performance Chemicals Inc. USA, samt Hoover Inc. USA.
   
  • Koppers FirePRO® • inneholder ingen bromerte forbindelser, men inneholder mindre mengde av borsyre i det ferdige produktet. Terskelen for merkingskrav og begrensninger er på 5,5 vektprosent av borsyre. Denne grensen overskrides ikke og dermed er Woodsafe FirePro™ -impregnert tre og kryssfinér ikke merkepliktig. Produktet er godkjent gjennom typegodkjenning i samsvar med krav om utslipp for innemiljøet. 
  • Koppers/Hoover Fire-X®  inneholder ikke bromerte forbindelser og ikke borsyre.
Ingen av Woodsafes impregnerte treprodukter er underlagt restriksjoner for nedstrømsbrukere, annet enn anbefalinger som AMV og våre produktdatablad. Deponering skjer i henhold til prinsippet om sortering av treavfall som brennbart trevirke. Egen forbrenning er ikke anbefalt på grunn av forverrede forbrenningsegenskaper, som kan skade små biomassekjeler (f.eks kan det dannes koksbelegg).

Svanen

Woodsafe Timber Protection får i økende grad spørsmål om Woodsafe brannsikring oppfyller miljøsystemer, f.eks. Svane, Leed, Breeam osv. Svanemerket er et miljøsystem som etterspørres stadig mer av både arkitekter og utbyggere og kjøpere. 

Etter at organisasjonen Svanen undersøkte Woodsafes tjenester, har Svanen kommet til følgende: Woodsafe brannimpregnert trevirke og kryssfiner inngår ikke inkludert i Svanens kriterier i henhold til kravene for spesifikke stoffer i henhold til 021, 026. Dette betyr derfor at Woodsafe brannimpregnert trevirke kan brukes i svanemerkede prosjekter. Vurdering av brannsikringsmiddel skal således ikke inngå i helheten til Svane-vurderingen.  

Byggevarebedømning

Woodsafe Timber Protection har full bedømning under kriteriene for Byggvarebedømningen.

EPD    

Mangler.

Leed

Ikke relevant som enkeltprodukt. Woodsafe Timber Protection anbefaler at våre uttalte erklæringer brukes som grunnlag for LEED-prosjekter.

Sunne hus 

Woodsafe Timber Protection har full bedømning under kriteriene for Sunne hus.

Miljøerklæring    

Woodsafe Timber Protection har etablert en miljøerklæring.

Breeam 

Ikke relevant som enkeltprodukt. Woodsafe Timber Protection anbefaler at våre uttalte erklæringer brukes som grunnlag for Breeam-prosjekter.

Basta 

Mangler.

Diskutere med våre eksperter?