MEDIA

All informasjon og bilder på Woodsafe Timber Protections hjemmeside, og all dokumentasjon er opphavsrettslig sikret til Woodsafe Timber Protection, -Thomas Bengtsson.  
 Ved interesse kan referensebilder og logoer brukes etter avtale med og skriftlig godkjenning fra Woodsafe Timber Protection. Misbruk av tekst og bilder vil bli anmeldt i henhold til åndsverkloven.  Når du bruker Woodsafe-logoen skal den alltid være i opprinnelig farge. Størrelsesforhold på logoen kan ikke endres. 

Når du bruker våre bildereferanser skal alltid Woodsafe angis som referanse. Woodsafe® er et registrert varemerke i Europa tilhørende Woodsafe Timber Protection AB / Thomas Bengtsson. Når du bruker Woodsafe-logoen skal alltid originalfarge brukes. Størrelsesforhold på logoen kan ikke endres.  

Ved anvendelse av Woodsafes bildereferanser, skal alltid Woodsafe angis som referanse. Woodsafe® er et registrert varemerke i Europa, og tilhører  

Woodsafe Timber Protection AB, Sverige / Thomas Bengtsson.