HVA ER ET LIKEVERDIG PRODUKT?

Byggedokumentene kan angi spesifikt produkt, men det må alltid tillegges som "likeverdig produkt". Men hva er egentlig likeverdig? Er det en kombinasjon av bokstaver og tall på en rapport, datablad eller klassifiseringssrapport. Det er ingen grunn til å forringe angitte fabrikat til et slikt produkt som ikke er likeverdig som korrekt produksjonssertifisering, kvalitetskontroll, produktytelse og mer. Å endre et undersøkt og godkjent produkt til et annet produkt som dermed ikke oppfyller tilsvarende ytelse er et alvorlig avvik, og skal rapporteres til blant andre byggenemden og sakkyndig brannkonsulent. 

Woodsafe bistår deg og nedstrømsbrukere som sakkyndige, i å tolke de ulike dokumentene og forklare hvilke dokumenter som er gyldige for bruk under loven.  

Diskutere Med Våre Eksperter?