FORELESNING

Woodsafe Timber Protection har mange års erfaring innen brannsikring av tre, og vår kunnskap gjenspeiles i markedets bredeste utvalg av brannimpregnert trevirke som er sertifisert i henhold til lover og forskrifter. Ønsker dere forelesning og/eller kompetanseheving innen brannsikkert tre, funksjonsbeskrivelse og regler rundt EUs byggevareforskrift 305/2011, kontakt Woodsafe support for kostnadsoverslag i forbindelse med opplæring. Gruppeopplæring for opptil 10-15 personer er å anbefale.

HJELPEMIDDEL - Vedlegg E og vedlegg C.  
Fantastisk god dokumentstøtte for nedstrømsbrukere for anvendelse når ulike merker / systemer skal sammenlignes. Vedlegg E gir en tydelig oversikt over produktets ytelse, for eksempel sertifisering, treslag osv. Vedlegg C gir en tydelig oversikt over produsentens/importørens kvalitetssystem, sertifisering, tillatelser osv.

Diskutere med våre eksperter?