FLERE FAKTA OM VÅRT DAGLIGE ARBEID OG PRODUKSJONSTILLATELSE


ISO 14001    

Woodsafe Timber Protection innehar ISO 14001 sertifikat for systematisk miljømessig

Avfallshåndtering på Fågelbacken  

Woodsafe Timber Protection har fullstendig avtale med Vafab AB om håndtering av selskapets samlede avfall, herunder farlig avfall, osv. 

Miljø- og helsevernforvaltningen  

Woodsafe Timber Protection innehar tillatelser for sin virksomhet. Myndighet for kontroll og delegert myndighet for Länsstyrelsen i Västmanlands inspeksjoner er Västerås by, miljø- og helseforvaltning.

Krisehåndtering  

Woodsafe Timber Protection har håndterings- og beredskapsplan for krisesituasjoner på arbeidsplassen. Akutte kriser har også beredskap i følge avtale med blant andre Relita AB, Vafab AB.  

Reach

Woodsafe Timber Protection deklarerer foredlet produkts egenskaper på ytelseserklæringen i samsvar med byggevareforskriften 305/2011, vedlegg ZAs kriterier for ytelseserklæring. Brannsikringsmidlene Woodsafe Timber Protection bruker, brukes kun under industrielle forhold, og selges ikke som eget produkt.